TUĞRUL ve ÇAĞRI BEY'DEN KEYKUBAT ve KEYHUSREV'E
Melis Akyürek paylaştı.Bugün Yutub'da Gagauz (Gökoğuz) Türkleri ile ilgili bir belgesel izledim. Azerbaycanlı soydaşlarımı zaman zaman anlamadığım olmuştur, o da bizim kullanmayı bıraktığımız Farsça sözcükler yüzündendir. Ama Gökoğuzlar'ın anlamadığım tek sözcüğü çıkmadı. Aynı durum belgesel sunucusunun da dikkatini çekti ve şöyle sordu:

"Biz sizin her konuştuğunuzu anlıyoruz, peki siz bizi anlıyor musunuz?"

Bir kadın şöyle yanıtladı:

"Hayır biz sizin her konuştuğunuzu anlamıyoruz çünkü siz Türkçenin içine Farsça ve Arapça doldurmuşsunuz. İşte ondan...."

Türküz, Turancıyız, milliyetçiyiz diyen ama Farsça ve Arapça sözcükleri ayet savunur gibi savunanlar yukarıdaki yanıttan dersinizi aldınız değil mi?

Gagauzya coğrafyası Osmanlı'ya sapa kaldığı için onların Türkçesini bozamadık yoksa onların dilini de bizimkine benzetirdik.

Key Farsçada "alp" anlamına gelir, yani yiğit... Alparlsan'ın başındaki "alp" gibi. Türkçe "alp" dururken Selçukluların Farsça "key" kullanmaları Müslümanlık değil zırtabozluktur, özünden kopmadır, Farslaşmadır.

Selçuklular Anadolu'ya geldiklerinde isimleri Tuğrul, Çağrı, Alparslan, Ertuğrul'du... İki asır sonra Keykavus, Gıyasettin, Keyhusrev, Keykubat oldular... Kırım Hanı Giray Bey'in kızı Aybike Sultan han oldu... Anadolu'da Selçuklular ve Osmanlılar, Bedevi Arapların isimlerini kızlarına ad olarak koydu.

Ne mutlu ki son otuz yılda ad koymada yeniden Türklüğe dönülme süreci başlamıştır.

Her kim ki Türkçe karşılığı olan sözcükler yerine Arapça ve Farsçada direniyorsa bilin ki o kişi bilinçsizdir, yarım Türk'tür. Türklüğümüzün bekçisi Türkçemizdir

Alper Aksoy

Melis Akyürek 2022-05-14 23:35:55 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol
...
?~imdi o d??nem farsla?xan T??rkler kendini K??rt san??yor. B??yle bir ac?? durum i??indeyiz.