SOSYAL BİLGİLER 5. SINIF 2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS UYGARLIKLARI ÖĞRENİYORUM KAZANIM DERS NOTU 5 MEZOPOTAMYA (Sümer Babil Asur)
Melis Akyürek paylaştı.

TARİH:
Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşamlarını belgelere dayanarak neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır.

İnsanlık tarihi M.Ö. 3200 yılında yazının bulunması esas alınarak iki bölüme ayrılır.

1.Tarih Öncesi Devirler :(Yazının bulunmasından önceki devirler)
2. Tarih Devirleri (Yazının icadıyla başlayan devirler)

MEZOPOTAMYA:
İlkçağda Anadolunun güneydoğusundan Basra Körfezine kadar uzanan Dicle Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye denmiştir.
Verimli topraklara ve yaşamaya uygun iklime sahip olması nedeniyle bir çok topluluk buraya yerleşmiştir.
Mezopotamya’da yapılar genellikle topraktan yapılmıştır.Bu yüzden günümüze kadar fazla eser kalmamıştır.
Başlıca Mezopotamya Uygarlıkları Babilliler, Asurlular, Sümerlerdir.

SÜMERLER

🧐 Sümerler Mezopamya uygarlıklarının kurucusudurlar.
🧐 Sümerler MÖ 3500’de Mezopotamyaya yerleşmişler.
🧐 Şehir devletleri (Site) halinde yaşamışlardır. Patesi adı verilen krallar ülkeyi yönetmişlerdir.
🧐 Tarihte ilk kez yazıyı kullanmışlardır (Çivi Yazısı). Böylece Tarih Çağları başlamıştır.
🧐 Tapınaklarına Ziggurat denirdi ve üç bölümdür. Zigguratlarda üst bölümde uzayı gözlemlediler ve astronimide ilerlediler. Orta bölüm ibadet ve eğitim yeridir. Alt bölüm depo ve pazar yeridir.
🧐 Tekerleği icat ederek ulaşımı kolaylaştırdılar.
🧐 Yazının Bulunmasıyla: Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır.
🧐 Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümerler tarafından yapılmıştır.
🧐 Sümerler matematik ve astronomide ileri gitmişler Ay’ın hareketlerine göre takvim yapmışlardır

BABİLLİLER
🧐 Mezopotamya’da kurulan Babilliler’in başkenti Babil şehridir(Irak’ta bulunur.)
🧐 Merkeziyetçi bir krallıkla yönetilmişlerdir.
🧐 En tanınmış hükümdarı Hammurabi’dir. Çok sert kanunlar yapmıştır.
🧐 Kendi adıyla bilinen Hammurabi Kanunlarını oluşturmuştur.
🧐 Hammurabi kanunları kısasa kısas şeklinde hazırlanmıştır.
🧐 Kısasa kısas ;Bir suçluyu başkasına yaptığı kötülüğü kendisine aynı biçimde uygulamaktır.
🧐 Dinleri çok tanrılı idi.
🧐 Astronomi ile ilgilenmişler, Güneş ve ay tutulmalarını kaydetmişlerdir. Sümerlerden etkilenmişler, bir çok alanda onları geçmişlerdir.
🧐 Babilin Asma Bahçeleri meşhurdur.

ASURLULAR

🧐 Asurlular Sümerler ve Babilliler’den sonra Mezopatamya’da büyük bir krallık kurmuşlardır.
🧐 Başkentleri Ninova’dır.
🧐 En önemli kralları Asurbanipal’dir.
🧐 Kral yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yaptılar
🧐 Kurdukları ticaret kolonileri ile Anadolu’ya Sümerler’den öğrendikleri çivi yazısını getirdiler. Böylece Anadolu’nun Tarih Çağlarına girmesini sağladılar.
🧐 Ticaretle uğraşmışlardır.
🧐 Ninova’da dünyanın ilk kütüphanesini yaptılar.
🧐 Dinleri çok tanrılı idi.
🧐 Karum adı verilen ticaret merkezleri kurdular. Kayseri Kültepe'de Asurlara ait kil tabletler bulunmuştur.

🤓 Koloni: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke.

Melis Akyürek 2020-10-18 16:18:25 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol
...
Gazi Candan
Tamam fotoğraf atmana gerek yok
...
ZEYNEP MUSLU
öğretmenim ben bunu yazdım ama atçaz mı