TEKİNSİZ TABİRİ NEREDEN GELİR
Ataman Bey paylaştı.

TİGİN-TEKİN

Tigin kelimesi eski bir Türk unvanıdır ve Orta Asya göçebe topluluklarını yöneten, Türk Beylerine verilen bir rütbedir. Tekin, Çigin,Tigin ve Tegin şeklinde söyleniş biçimleri vardır. Bir çok Türk Kağanı TEKİN unvanına sahiptir. Göktürklerde Kül Tegin, Gazne Hanedanlığını kuran Alp Tekin, Karahanlılarda Arslan Tigini Buğra Tigin ve Türk Şahi Tigin Devletini kuran Barha Tegin. Macar adı Tétény de Tegin unvanından gelmektedir.

Tiginler Orta Asya ticaret yollarının ve şehirlerinin Güvenlik Güçleri ve Muhafızları idi. İpek Yolunu ve yerleşim yerlerini yağmacılardan, hırsızlardan korumak ve güvenliği sağlamak için Türk Beylerine yetki verilirdi. Günümüzde kullandığımız TEKİNSİZ tabiri işte bu eski Türk Muhafızların olmadığı yerler için söylenirdi. Güvenli olmayan, tehlikeli yerler için biz Türkler Tekinsiz deriz. Yani aslında Tigin olmayan. Bu kelime günümüzde Çinliler tarafından, kendi Özel Kuvvetlerini ve Güvenlik Güçlerini tanımlamak için kullanılıyor. 特勤 karakteri ile yazılıyor.

Erkek evlatlarınıza Tegin, Alp Tegin, Arslan Tegin, vb isimleri verebilirsiniz. Nuray Bilgili
Fotoğraf Göktürkler dönemi Ay Yıldızımız, Türk Kağan ve Hatunu 7. yy.

Nuray Bilgili

Ataman Bey 2023-04-15 09:23:47 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol