6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Yeni Yurt Anadolu (konu özeti)
Ataman Bey paylaştı.

YENİ YURT ANADOLU

Anadolu'ya İlk Türk Akınları
Anadolu'ya ilk Türk akınlarını 4. yüzyılda Hunlar, 6. yüzyılda Sibir Türkleri yapmıştır. Ancak bu akınlar yerleşme amaçlı değildi.
Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler Oğuzlardır. 11. yüzyılda Çağrı Bey, Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla akınlara başlamıştır.


Pasinler Savaşı (1048)
Bu savaş Büyük Selçuklu Devleti ile Bizanslılar arasında yapıldı.
Sebebi:
* Bizanslıların Türklerin Anadolu'ya girmelerini engellemek istemeleridir.
Sonucu:
* Savaşı Selçuklular kazanmıştır. Bizans'ın Anadolu otoritesi zayıflamıştır.
Önemi:
* Pasinler Savaşı, Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır.


Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071)
Büyük Selçuklu Devleti (Alparslan) ile Bizanslılar (Romen Diyojen) arasında yapılan bir savaştır.
Sebebi;
* Bizans'ın Anadolu'ya yapılan Türk akınlarını önlemek, Türkleri Anadolu'dan atmak istemeleridir.
Sonuçları
* Savaşı Selçuklular kazandı
* Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladılar
* Türkiye Tarihi başladı
* Anadolu Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladı, Bizans baskısı sona erdi
* Bizans Avrupa'dan yardım istedi bu da Haçlı Seferleri'nin başlamasına neden oldu
* Anadolu'da ilk Türkmen beylikleri kuruldu.
Önemi:
* Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladılar.


Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
Saltuklular (1072’“1202)
* Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir.
* Kurucusu Saltuk Bey'dir
* Erzurum ve Kars çevresinde kurulmuştur.


Danişmentliler(1080’“1178)
* Anadolu'da kurulan ilk beyliklerin en güçlüsüdür.
* Kurucusu Danişmend Gazi'dir
* Kayseri, Sivas, Tokat, Çorum, Yozgat ve Malatya çevresinde kurulmuştur.
* Haçlılara karşı mücadele vermiştir.
* Anadolu Türk birliğine karşı en fazla direnen beyliktir.
Not: Danişmentliler tarafından Tokat'ta kurulan Yağıbasan Medresesi, Anadolu'da kurulan ilk medresedir.


Mengücekler(1080’“1252)
* Kurucusu Mengücek Gazi'dir
* Erzincan, Kemah ve Divriği dolaylarında kurulmuştur.
Not: Mengücekliler tarafından yapılan Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası, UNESCO tarafından korunması gereken dünya mirası listesindedir.


Artuklular (1102’“1409)
* Kurucusu: Artuk Bey'dir
* Mardin, Diyarbakır, Hasankeyf ve Harput dolaylarında kurulmuştur.
Not: Artuklular Dönemi'nden kalan Diyarbakır'daki Malabadi Köprüsü, Dünya'nın en büyük taş kemerli köprüsüdür.


Çaka Beyliği (1081’“1093)
* Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur.
* İlk denizci Türk devletidir. Bazı Ege adalarına da sahip olmuştur.
Not: Türk tarihinin ilk Türk denizcisi Çaka Bey'dir.


Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti (1077’“1308)
* Anadolu'da kurulmuştur.
* Kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır.
* Devletin ilk başkenti İznik'tir. I. Kılıçarslan Dönemi'nde İznik ve Batı Anadolu'nun kaybedilmesiyle başkent Konya'ya taşındı.
* Anadolu Selçukluları, denizciliğe ve deniz ticaretine önem verildi.
* II. Kılıçarslan Dönemi'nde 1176 tarihinde Miryakefalon Savaşı yapıldı.


Miryakefalon Savaşı;
Bizans ile Türkiye Selçuklu Devleti arasında yapıldı.
Sebebi;
* Bizanslıların, Türkleri Anadolu'dan çıkarmak istemeleridir.
Sonuçları;
* Savaşı, Selçuklular kazandı.
* Türkler saldırıya Bizanslılar savunmaya geçtiler.
* Anadolu kesin Türk yurdu haline geldi, Avrupalılar Anadolu'ya Türkiye demeye başladılar,
* Bizanslıların Türkleri Anadolu'dan atma umutları sona erdi,


Kösedağ Savaşı (1276):
Moğollar ile Selçukluluklar arasında yapılmıştır
Sebebi:
* Moğolların Anadolu'yu ele geçirmek istemesi
Sonuçları:
* Selçuklular yenildi.
* Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi,
* Anadolu Türk birliği bozuldu,
* Türklerin Batı ilerleyişi durdu,
* Anadolu'da yeniden beylikler dönemi başladı.


Haçlı Seferleri(1096’“1270)
Avrupalıların din adamlarının önderliğinde birleşerek Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs, Antakya, İskenderiye gibi yerleri almak amacıyla düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir.

Türklerin Anadolu'dan atılması, Balkanlara geçmelerinin önlenmesi ve Akdeniz ile bağlantılarının kesilmesi amaç olarak alınmıştır.

Nedenleri
* Türklerin hızla Anadolu'yu ele geçirmesi ve batıya doğru yani Avrupa'ya doğru ilerlemesi ve Avrupa'nın bunu engellemek istemesi
* Asıl sebep ise. Yoksul fakir Avrupalıların doğunun (Türklerin ve Arapların) zenginliklerini ele geçirmek istemesidir.
* Kudüs'ü kutsal toprakları ele geçirmek istenmesi.

Yapılan Haçlı Seferleri
I. Haçlı Seferi: Kudüs Haçlıların, İznik ve Batı Anadolu Bizans'ın eline geçti.
II. Haçlı Seferi: Haçlılar Selçuklular tarafından bozguna uğratıldı.
III. Haçlı Seferi: Savaş, Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü ele geçirmesiyle başladı. Haçlılar yenildi
IV. Haçlı Seferi: Haçlılar İstanbul'u işgal ederek Latin İmparatorluğunu kurdular.


Haçlı seferlerin sonuçları:
* Papaya olan güven azaldı. (Dini)
* Türklerin batıya olan ilerleyişi yavaşladı Derebeylik sistemi zayıfladı(Siyasi)
* K¢ğıt, matbaa ve pusula Avrupalılar tarafından öğrenildi (Kültürel)
* Doğu batı arasında ticari faaliyetler arttı. (Ekonomik)

Ataman Bey 2021-10-27 11:29:49 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol