T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Ünite Sevr Antlaşması Geçersiz Antlaşma (konu özeti)
Ataman Bey paylaştı.

GEÇERSİZ ANTLAŞMA: SEVR ANTLAŞMASI

BARIŞ ANTLAŞMASI MI, ÖLÜM FERMANI MI?

İtilaf Devletleri, yenilen devletlerle yapılacak barışın esaslarını Paris Barış Konferansı'nda belirlemişlerdi. Ancak Osmanlı Devleti ile yapılacak barışın esasları belirlenemedi. Çünkü İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarının paylaşılması konusunda anlaşmazlığa düşmüşlerdi. İtilaf Devletleri İtalya'nın San Remo şehrinde 18-26 Nisan 1920 tarihinde barış taslağına son şeklini verdiler. İstanbul Hükümeti, anlaşma taslağındaki bazı şartların kabul edilemez olduğunu bildirdi. Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için Yunanlılar Balıkesir, Bursa ve Edirne'ye, İngilizler ise Bandırma ve Mudanya'ya asker çıkardılar. Bu gelişmeler karşısında İstanbul Hükümeti, antlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. (10 Ağustos 1920)

Maddeleri:
* İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti olarak kalacak, fakat Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacaktı.
* Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve "Boğazlar Komisyonu" nün idaresinde bulunacak.
* Doğu Anadolu'da Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulacak.
* İzmir dâhil, Ege bölgesinin büyük bir bölümü ile Midye - Büyük çekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılar'a verilecek.
* Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara verilecek.
* Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını birleştiren bölgeler ile Suriye Fransızlar'a verilecek.
* Arabistan ve Irak, İngilizlere verilecek.
* Askerlikte, mecburi hizmet olmayacak. Elli bin kişilik bir ordu bulundurulacak. Bu ordunun, Tank ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.
* Azınlıklara geniş haklar verilecek. Müslüman milletlerden de azınlık ihdas edilecek.

Önemi:
* Türk Milletine yaşama hakkı tanımayan ve Türk vatanının parçalanmasını öngören bir antlaşmadır.
* Müslüman azınlıklar iddiası ile Türk milletinin de parçalanması plânlanmıştır.
* BMM bu antlaşmayı tanımadı. Çünkü Antlaşmayı kendisi değil, İstanbul Hükümeti imzalamıştı. Mustafa Kemal BMM Başkanı olur olmaz bu konuda gerekli duyuruyu yapmıştı. Ayrıca, Türk milletini yok sayan, Türk vatanının parçalanmasını öngören bu antlaşma kabul edilemezdi.
* İmzalayan ve onaylayanlar vatan haini kabul edildi.
* Sevr Antlaşmasını BMM kabul etmediği için yürürlüğe girememiştir.

Ataman Bey 2021-11-10 21:20:43 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol