Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 5. Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat - Vakıflar - Kazanım Ders Notu 20
Melis Akyürek paylaştı.

VAKIFLAR

Osmanlıda Vakıf Sistemi

*Vakıf, kişinin mal varlığının bir bölümün hayır işleri için bağışlamasına denir.
*Vakıf arazi gelirleri cami, han, hamam medrese gibi sosyal hizmetlere ve hayır kurumlarının masraflarına ayrılan topraklardır.
*Vakıf sistemi, Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu devletlerinde de görülmüştür. Türk-İslam devletlerinde sosyal devlet anlayışı hakimdi. Osmanlı Devleti döneminde eğitim, sağlık, kültür ve bayındırlık alanlarında vakıflar önemli bir yer tutar.
*Vakıflar devlet tarafından desteklenir aynı zamanda devletin gözetiminde bulunurdu.
*Vakıflar Osmanlı topraklarında kent ve kasabaların gelişmesinde önemli bir yer tutar.
*Ulaşım, ticaret, taşımacılık alanlarında şehirler önemli derecede gelişmiştir.
*Halkın her türlü gereksinimini karşılayan vakıflar, eğitim-öğretim kurumları, hastane, kütüphane, imaret gibi yapıların giderlerini karşılamıştır.
*16.yy'dan sonra vakıflar, yönetim ve adalet alanlarındaki bozulmaların etkisiyle önemini kaybetmeye başlamıştır. Kanunlara aykırı bir şekilde vakıfların kişilere dağıtılması vakıfların amaçlarından sapmasına neden olmuştur.
*1836 yılında II. Mahmut vakıf sistemini kaldırarak Evkaf Nezaretini(bakanlığı) kurmuştur.

Günümüzde Vakıf Sistemi

*Cumhuriyetin anayasa ile belirlenen niteliklerine, anayasanın temel ilkelerine, hukuka ahlaka, milli birliğe dayalı olarak, Türkiye'de çok vakıf kurulmuştur.
*Sosyal adaleti pekiştirmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak vakıfların amaçları arasındadır.
*Türkiye'de kurulan vakıfların belirli organları olmalıdır. Yönetim organı, mütevelli heyeti ve denetim birimi gibi bölümleri olmalıdır. Bunun nedeni, vakfın işleyişini kolaylaştırmak, amacının kapsamına ve faaliyetlerine uygun olarak çalışmaktır.

Vakıfların Kurulma Amaçları

*Toplumda çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin yerleştirilmesi
*İnsanlara, emeğe ve doğaya saygı çerçevesinde insanların düşünce anlayışını geniş alanlara yayma
*Eşitlik, dayanışma, adalet, dürüstlük gibi değerlerin tüm topluma benimsetilmesi.
*Sosyal devlet anlayışının ve demokrasinin gelişmesi için çalışma yapmadır.

Günümüzde Türkiye'de;
*Kızılay
*Yeşilay
*Darüşşafaka
*Darülaceze
*TEMA
gibi farklı alanlarda farklı vakıflar kurulmuştur.

Melis Akyürek 2021-03-28 22:33:26 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol