Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 5. Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat - Geçmişten Günümüze Üretim - Kazanım Ders Notu 19
Melis Akyürek paylaştı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜRETİM

Başlangıçta avcı toplayıcı olarak yaşam süren insanlar, zamanla araçlar geliştirmeye başlamışlardır. Bu araçlardan biri de ilk olarak Mezopotamya’da MÖ 5000’lerde kullanıldığı düşünülen tekerlektir. O dönemlerde seramik kap üretiminde çark olarak kullanılmakta olan tekerleğin taşımacılık amacıyla ilk kez Sümerler tarafından MÖ 3000’de kullanıldığı düşünülmektedir.

Tekerlek dişlilerle birleşerek tarih boyunca birçok teknolojiye zemin oluşturmuştur. Makineler dişlilerin gelişmesi ile ortaya çıkmıştır. Makinelerde buhar gücünün kullanılması ise Sanayi Devrimi’ni başlatmıştır. İnsan yaşamında önemli değişimlere yol açan Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak da ifade edilebilir. XVIII. yüzyılda İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi, kısa sürede başka alanlara yayılmış etkisini tüm dünyada göstermiştir. Sanayi Devrimi öncesinde insan gücüne dayalı olan üretim, makine gücüne dayalı hâle gelmiştir.

Üretim teknolojisindeki bu gelişme ile seri üretime geçilmiş, üretilen ürün miktarı artmıştır. Önceden üretim denilince akla tarım, hayvancılık, zanaat gelirken Sanayi Devrimi ile üretim alanı genişlemiştir. Üretim teknolojisinde ortaya çıkan bu değişim, toplumsal yaşamı da etkilemiş, insanlar kentlere göç etmeye başlamışlardır.

Bu göçler ise zamanla kalabalık kentlerin sayısının artmasına yol açmış; geniş aileler yerini giderek çekirdek ailelere bırakmıştır. Şehirleşmeye bağlı olarak çevre sorunları da ortaya çıkmıştır. Makineleşme, çevre sorunlarının yanı sıra işsizliğin artmasına da yol açmıştır.

Melis Akyürek 2021-03-21 20:20:59 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol