Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 4. Ünite Zaman İçinde Bilim - Karanlıktan Aydınlığa - Kazanım Ders Notu 16
Melis Akyürek paylaştı.

AVRUPA’DAKİ BİLİMSEL GELİŞMELER

XV ve XX. Yüzyıllar arasında Avrupa’da gerçekleşen buluşlar ve teknolojik gelişmeler, günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına büyük katkı sağlamıştır. Matbaanın icadı, Dünya’nın yuvarlak olduğunun ispat edilmesi, buhar makinesinin icadı ve kütle çekim kanununun keşfi, günümüzdeki birçok teknolojik gelişmeye temel oluşturmuştur.

Matbaanın İcadı:

Tarihte matbaa ilk defa Çinliler tarafından kullanılmıştır. Uygurlar, ahşap harflerden oluşan bir matbaayı geliştirmişlerdir. Kâğıdın Avrupa’da kullanılmaya başlanması ile yeni matbaa baskı teknikleri konusunca çalışmalar yapılmıştır. J. Gutenberg, 1140 yılında harfleri madeni bir parçaya kazımış ve yan yana dizerek satırlar oluşturmuştur. Bu sayede modern matbaanın temeli atılmıştır. Matbaanın icadı sayesinde basılı kitap sayısı artmış, insanların bilgi ve kültür düzeyi yükselmiştir. Haber ve bilgiler daha hızlı yayılmaya başlamıştır. Kitapların ucuzlamasıyla bilgiye ulaşmak daha kolaylaşmıştır.

Dünya’nın Yuvarlak Olduğunun İspat Edilmesi:

Dünya’nın şekliyle ilgili ilk çağlardan beri çeşitli fikirler öne sürülmüştür. Bilimsel birikimin henüz çok yeterli olmadığı o dönemlerdeki en yaygın fikir, Dünya’nın düz olduğuydu. Ancak bazı bilim insanları Dünya’nın yuvarlak olduğu söylemişler ve bunu kanıtlamak için çalışmalar yapmışlardır. Tarihte Dünya’nın yuvarlak olduğunu fikrini ortaya atan ilk kişinin Tales olduğu bilinmektedir. Pisagor, M.Ö. 590’da Dünya’nın yuvarlak olduğu fikrini savunmuş ve Dünya’nın Güneş etrafında döndüğü fikrini ortaya atmıştır. Aristo, yaptığı gözlemlere dayanarak Dünya’nın yuvarlak olduğu fikrini savunmuştur.

Türk İslam bilgini Birunî yaptığı astronomi çalışmaları sonunda Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü söylemiştir. Ayrıca Dünya’nın merkezindeki çekim kuvvetinden yani yer çekimi kuvvetinden bahsetmiştir. İtalyan gök bilimci Galileo, kendi yaptığı teleskop ile gezegenleri ve Güneş sistemini incelemiştir. Yapığı çalışmalar sonunda gezegenlerin Güneş etrafında döndüğünü ve Dünya’nın yuvarlak olduğunu belirlemiştir. Portekizli denizci Macellan, batıya doğru gidildiğinde Hindistan’a ulaşılabileceğini böylece Dünya’nın yuvarlak olduğu fikrini ispatlama çalışmıştır. Macellan, sürekli batıya giderek Filipinler’e ulaşmış ancak burada yerliler ile yapılan savaşta ölmüştür. Yolculuğu yardımcısı Del Kano tamamlamış, Hindistan’a ulaşmayı ve İspanya’ya geri dönmeyi başarmıştır.

Buhar Makinesinin İcadı:

Amerikalı mucit ve mühendis James Watt, iki bölmeli bir buhar makinesi geliştirmiştir. Buhar gücü sayesinde çalışan bu makine, günümüzdeki makinelerinin temelini oluşturmuştur. Bu icat sayesinde kas gücünün yerini makine gücü almıştır. Bu durum, Sanayi Devrimi’nin başlangıcı olmuştur. Buhar gücüyle çalışan makinelerin bulunduğu büyük fabrikalar, lokomotifler ve gemiler inşa edilmiştir. Böylece üretim ve ulaşım alanlarında büyük gelişme yaşanmıştır. Kömür ve su gücü ile çalışan makineler zamanla yerini fosil yakıtlar ile elektrikle çalışan makinelere bırakmıştır. Günümüzde ise yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan makineler geliştirilmiştir.

Kütle Çekim Kanununun Keşfedilmesi:

Dünya’nın ve diğer gezegenlerin varlıklara uyguladıkları çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir. Tarihte Hazinî ve Birunî gibi bazı bilim insanları kütle çekim kanununu hakkında çalışmalar yapmışlardır. Kütle çekim kanunu sistemli bir hâle getiren bilim insanı ise Newton olmuştur. Uzaya gönderilen roket ve uyduların atmosferde yanmamasıyla ilgili çeşitli hesapların yapılabilmesi için kütle çekim kanunundan yararlanılması gerekmektedir.

Melis Akyürek 2021-03-01 00:12:56 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol