Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 3.Ünite İnsanlar Yerler Çevreler - Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz Kazanım Ders Notu 11
Melis Akyürek paylaştı.

Türkiye, doğal ve beşerî koşullar yönünden farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde yerleşmeye çok elverişli alanlar bulunduğu gibi elverişli olmayan yerler de bulunmaktadır. Bu nedenle nüfusun dağılımı ülkemizin her yerinde aynı değildir. Ülkemizin nüfusunun dağılışını doğal (İklim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları… ve beşeri faktörler ( Sanayi, ticaret, tarım, madencilik, turizm…) etkilemektedir.

NEDEN NÜFUSU SAYIYORUZ

Türk tarihinde ilk nüfus sayımı 1831 de Osmanlı padişahı 2. Mahmut tarafından yapılmıştır. Ancak nüfusun tamamı sayılmamış sadece erkekler sayılmıştır. Buradaki asıl amaç vergi veren sayısını ve Asker sayısını belirlemektir.

Cumhuriyet döneminde ise ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır.

2007 yılından itibaren adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) ile tek tek sayılmadan elektronik ortamda nüfus sayısı belirlenmeye başlanmıştır.

Ülkemizde nüfus sayımlarını yapan kurum Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dur.

Nüfus Sayımının Amaçları:
➢ Nüfusun Miktarını belirlemek,
➢ Geleceğe yönelik planlamalar yapmak (Eğitim, Sağlık, Ulaşım vb.)
➢ Nüfus artış hızını belirlemek,
➢ Ülkedeki nüfusun dağılışını ve nüfus yoğunluğunu belirlemek,
➢ Nüfusun genç ve yaşlı oranını belirlemek,
➢ Nüfusun Doğum ve Ölüm oranlarını belirlemek,
➢ Nüfusun Evli ve bekar oranlarını belirlemek,
➢ Nüfusun cinsiyet durumunu belirlemek,
➢ Nüfusun Eğitim düzeylerinin belirlemek,
➢ Nüfusun Kır ve kent oranını belirlemek,
➢ Nüfusun Çalışma durumlarını, çalışma sektörlerine dağılımını ve gelir durumlarının bilinmesi, Amacıyla Nüfus Sayımı Yapılır.

2019 TÜİK VERİLERİNE GÖRE ÜLKEMİZİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ

Ülkemizin nüfusu 2019 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 olmuştur.
Nüfusumuzun %50,2 si Erkeklerden %49,8 i kadınlardan oluşmaktadır.
Nüfusumuzun %92,8 i şehirde yaşamaktadır.
Km2 ye düşen kişi sayısı (Nüfus Yoğunluğu) 107’den 108’e yükselmiştir.
Nüfus artış hızımız 2018 de binde 14,7 iken 2019 da binde 13,9’a düşmüştür.

En Fazla nüfuslu 5 ilimiz:
İstanbul (15,519,267)
Ankara (5,639,76)
İzmir (4.367,251)
Bursa (3,056,120)
Antalya (2,511,700)

En Az nüfuslu 5 ilimiz.
Tunceli (84.660)
Bayburt (84,843)
Ardahan (97,319)
Kilis (142,490)
Gümüşhane (164,521)


Nüfusun Çalışma Durumu:

Çalışan nüfusun dağılımı ekonomik faaliyet kollarına göre tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus olmak üzere üçe ayrılarak incelenir.

➢ Tarım: Bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık
➢ Sanayi: Gıda, dokuma, maden, kimya
➢ Hizmet: Eğitim, sağlık, ulaştırma, turizm

Gelişmiş ülkelerde hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışan insan sayısı fazla, tarım sektöründe çalışan insan sayısı azdır. Az gelişmiş ülkelerde ise durum tam tersidir.

Nüfusun Eğitim Durumu:

Yapılan araştırmalar ile okuma-yazma oranlarındaki artışın ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Eğitim seviyesi yüksek olan nüfus, ülkelerin gelişiminde ve kalkınmasında önemli bir paya sahiptir. Gelişmişlik oranımız, ne kadar kalabalık bir nüfusa sahip olduğumuza değil, iyi eğitim almış nüfusa sahip olmamıza bağlıdır.

Kır ve Kent Nüfusu:

2019 Nüfus verilerine göre ülkemiz nüfusunun %92,8 i kentlerde yaşamaktadır. Kırsal nüfus daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşırken kentsel nüfus daha çok sanayi, ticaret, hizmet sektörü, turizm… gibi alanlarla uğraşmaktadır. Ülkemizde 1985 ten sonra Kent nüfusu kır nüfusunu geçmiştir.

Ülkemizde Nüfus Artış Hızı:

İki farklı yılın nüfus verilerini karşılaştırarak nüfus artış hızını tespit edebiliriz. Bir yerde nüfus artış hızı eksi (-) olmadığı sürece oranın nüfusu artmaya devam eder. Ülkemiz nüfus artış hızında inişler çıkışlar olsa da hiç eksiye düşmediği için nüfusu sürekli artmıştır. 1927 ile 2017 yılları arasında en az nüfus artış hızı 1940-1945 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bunun temel sebebi 2. Dünya savaşıdır. Ülkemiz savaşa girmese de yaklaşık 2 milyon erkek savaşa gittiği için nüfus artış hızı düşmüştür.


Resim: cografyam.net

Melis Akyürek 2021-01-14 00:31:27 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol
...
Melis Akyürek
Önce okuyup sonra aklında kalanları yazmaya çalışırsan daha öğrenirsin.
...
Omer
Bu yazilari yazmayin siz tlf den yazionuz biz deftere yazioz yazcaksaniz da az yazin yav bizide dusunun 1 saattir anca yazdim az yazin odevde az olsu
  • Yazarın Diğer Paylaşımları
  • Melis Akyürek paylaşımlarını görmek için tıklayınız.