Sosyal Bilgiler 5. Sınıf 4. Ünite Bilim Teknoloji ve Toplum - Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri Kazanım Ders Notu 18
Melis Akyürek paylaştı.

BİLİM İNSANLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

Bilim insanları, insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla sistemli bir şekilde bilimsel araştırmalar yapan kişilerdir. Kendilerini insanlığa hizmet etmeye adamış kişiler olan bilim insanları, yalnızca günümüz için değil, gelecek için de çalışırlar.

Bilim insanlarının bazı ortak ve belirgin özellikleri vardır.
Bilim insanı;
• Gözlemcidir.
• Meraklı ve araştırmacıdır.
• Deneycidir.
• Sabırlı ve kararlıdır.
• Akılcıdır.
• Tarafsızdır.

Bazı Bilim İnsanları
Thomas Edison (1847-1931):

Amerikalı bir bilim insanı olan Thomas Edison, elektrik akımı elde etmeye yönelik araştırmaları ile tanınmıştır. Döneminde üretilmiş olan bir lambadan çok etkilenerek, bundan daha güvenli olan ve daha basit bir yöntemle çalışan bir elektrik lambası geliştirme çalışmasına girişmiştir. Bu girişimde başarılı olmuş ve ampul gibi önemli bir buluşa imza atmıştır.

Alexander Graham Bell:

Telefonun icat etmiştir. Graham Bell aslında, sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bunu başaramadı ama telefonla birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağlayan telefonu bulmuştur.

Galileo Galilei (1564-1642):

Modern fiziğin ve astronomi biliminin kurucularından sayılan Galilei; fizik, matematik, geometri ve astronomi alanlarında yaptığı çalışmaları ile tanınmıştır. Galilei’nin bilim dünyasına başlıca katkıları arasında; gökyüzünü gözlemlemek için kendi adıyla anılan bir teleskop geliştirmesi, geliştirdiği teleskobu kullanarak Dünya’nın ve gezegenlerin hareketleri hakkında önemli tespitlerde bulunması sayılabilir.

Isaac Newton:

İngiltere'de doğmuştur. Fizik, matematik, astronomi alanlarında buluşlar yapan, büyük bir mucittir. Bilimin gelişmesine büyük katkısı olmuştur. Fiziğin en temel konularından biri olan madde-enerji arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmaya çalışmıştır. Aynalı teleskopu geliştirmiştir. Evrensel kütle çekim kanununu ortaya atmıştır.

Louis Pasteur (1822-1895):

Pasteur, tıp tarihinde isim yapmış, önemli bir bilim insanıdır. Bakterileri detaylı inceleyerek, hastalıkların ortaya çıkışı ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir. Hastalıklarla savaşmak için aşılar üretmiştir. Kuduz aşısını bulan kişi olarak tanınmıştır. Fizik ve kimya alanlarında da çalışmalar yapmıştır. Sütün bozulmasını engelleyen pastörize etme yönetimini geliştirmiştir.

Albert Einstein (1879-1955):

Tüm zamanların en büyük fizikçilerinden biri olan Albert Einstein, modern fizik kuramlarının oluşmasına büyük katkıları olan bir bilim insanıdır. Işığın tanecikli yapısına ilişkin çalışmaları ve ünlü görelilik kuramıyla tanınır. 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü alan Einstein, fizik alanında yaptığı çalışmalarıyla, dünyanın en büyük bilim insanlarından birisi olarak hâlâ gururla anılmaktadır.

İbn-i Sina (980-1037):

İbn-i Sina, bilimsel çalışmaları ile insanlığa hizmet etmiş Müslüman bir Türk bilginidir. Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi birçok alanda çalışmalar yapmış olmakla birlikte, en çok tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. İyi bir hekim olan İbn-i Sina’nın yazmış olduğu “Tıp Kanunu” adlı eser, Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuş ve 17. yüzyılın ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak kabul edilmiştir.

Farabi (870-950):

Farabi, bir İslam felsefecisidir. Aristo’dan sonraki önemli felsefecilerden biri olarak kabul edilmiştir. Felsefe, mantık, matematik, tıp, siyaset ve müzik alanlarında eserler yazmıştır. Yaptığı çalışmalar sonunda bilimleri fizik, matematik ve metafizik olmak üzere 3’e ayırmıştır. Bu sınıflandırma, Avrupalı bilginler tarafından da kabul edilmiştir.

Cahit Arf (1910-1997)

Matematik alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınan Cahit Arf’in, özellikle geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusundaki çalışmaları öne çıkmıştır. Cahit Arf ayrıca, kendi adıyla anılan “Hasse-Arf Teoremi"ni matematiğe kazandırmıştır.

Melis Akyürek 2021-03-07 19:40:55 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol