Mesut Şen'den Ziya Selçuk'a Eleştiri
Melis Akyürek paylaştı.

Eski Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "tek tip eğitim"den şikâyetçi...
"Kırk Kere Söyledim" adını verdiği yeni kitabında, 1923 yılında Kütahya'da yaptığı konuşmada öğretmenleri "irfan ordusu" olarak gördüğü için Atatürk'e de tâbiri câizse çatmış...
Atatürk o konuşmasında şöyle demektedir:
"Öğretmen Hanımlar ve Öğretmen Efendiler;
Bu irfan çatısı altında hepinizi bir arada görmekten ve hepinizi de selâmlamaktan son derece mutluyum. Müdür Beyefendi'nin çok güzel açıklayıp anlattığı memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir, verimlidir, saygıdeğerdir; fakat bu iki ordudan hangisi daha kıymetlidir, hangisi birbirine üstün tutulur. Şüphesiz böyle bir tercih yapılamaz, bu iki ordunun ikisi de hayatîdir."
Atatürk bu konuşmasında cehalete karşı savaş açtıkları için öğretmenleri eğitim ordusunun birer neferi gibi görmüş...
Efendim, Ziya Selçuk'a göre eğitim ile ordu yan yana gelemezmiş...
Peki, Öğretmen Marşı'nda "Candan açtık cehle karşı bir savaş / Ey bu yolda ant içen genç arkadaş / Öğren öğret hakkı halka gürle coş / Durma durma koş" demiyor muyuz?..
Öğretmen gerçekten de cehalet'e karşı savaş açmış insan değil midir?..
Dahası, peygamber, Tebük seferinden dönüşünde "Şimdi küçük cihattan büyük cihada geçiyoruz." dediğinde ve yakınında olanlar da büyük cihat nedir, ey Tanrının elçisi diye sorduklarında "Nefisle yapılan savaştır." dememiş mi?..
Peygamberin bu sözünü de eleştirseydiniz o zaman... Nefsin eğitimi ile savaş bir araya gelemez deseydiniz... Niye peygamberi eleştirmiyorsunuz, o da eğitimle savaşı bir arada anmış?..
Fırsatını bulduğu her ortamda sinsi sinsi lâf sokarak ordu ve asker kavramlarına karşı zihinlerimizde olumsuz algı yaratmaya çalışan insanları ben bir türlü anlayamıyorum... Kurtuluş Savaşı'nda bizim ordumuz, alnımıza çalınmış kara bir leke olan uğursuz Mütareke'yi kanla barutla silmedi mi?.. Yahya Kemal ünlü "1918" şiirinde ne diyor?.. "Ateş ve kanla siler, bir gün, ordumuz lekeyi / Bu, insanoğluna bir şeyn olan Mütarekeyi" demiyor mu?.. Ordunuz olmasaydı eğitiminiz de olmayacaktı...
Atatürk'ün eğitim öğretim birliği (tehid-i tedrisât) yasasından rahatsız olanlar ağızlarından hep "tek tip eğitime karşıyız" tekerlemesini yuvarlarlar...
Dünyanın hangi ülkesinde birbirine alternatif çoklu eğitim vardır?.. Amerikan eğitimi, Avrupa eğitimi, Rus eğitimi, Çin eğitimi tek tip değil mi?.. Erasmus'la yurt dışına giden bir öğrenci kendi alanında farklı bir eğitimle mi karşılaşıyor?.. Örneğin Rusya'da farklı, Amerika'da farklı bir kimya eğimi mi var?.. Hangi ülkenin hangi eğitimi diğer ülkeye ters?.. Ya da meselâ, bir ülkede birbirine alternatif kaç kimya eğitimi var?.. Acaba Afganistan'da birbirinden farklı kaç tipte eğitime izin veriliyor dersiniz?..
Tek tip eğitime karşıymış!..
Bunu diyen de bir eğitim bilimci...

Melis Akyürek 2022-04-14 07:58:13 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol