İslamofobi
Melis Akyürek paylaştı.


İSLAMOFOBİ
İki de bir İslamofobi deyip duruyorsunuz ya. Lütfen buna sebep olan olayları da görmezden gelmeyin.
Müslümanların "İslam adına" diyerek altına imza attıkları çirkinlikleri ve işledikleri kötülükleri de görmezden gelmeyin.
En büyük Yahudi sürgünlerinden birisini Müslümanlar yapmıştır mesela.
İslamı kabul etmedikleri ve Kureyşle ittifak kurdukları gerekçesiyle yurtları olan Medine, Hayber ve Fedek gibi yerlerden silah zoruyla sökülüp atılmışlardır!
Yani bu olaya bir de İslam düşmanlarının gözünden bakmak gerekiyor.
Dahası Cemel ve Sıffin'de 83 bin Müslüman birbirini kesmiştir.
İşin çok daha enteresan tarafı, 13 bin kişinin birbirini katlettiği Cemel Vakası(M.656) Hz. Peygamberin hanımı Ayşe ile damadı Ali arasında cereyan etmiştir.
İç savaş niteliğindeki bu çatışmada Ayşe, beyaz bir deveye bindiği için bu vak'aya Arapça deve anlamına gelen Cemel'den hareketle Cemel Vak'ası denmiştir.
657 yılında Muaviye ve Ali arasında yaşanan ve yine bir iç savaş niteliğindeki Sıffin'de ise çoğu sahabe tam 70 bin Müslüman birbirini doğramıştır!
Arapların sözüm ona "İslamı yayma" adına, Türk dünyasında uyguladığı soykırımı ise saymıyorum bile.
Yani kendinize iğneyi batırmadan, başkasına çuvaldız batırmaya kalkışmayın isterseniz.


Ömer Sağlam

Melis Akyürek 2022-06-07 07:38:28 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol