BAŞ BUĞU
Ataman Bey paylaştı.


Türklerde Buğu ya da Bugu kelimesi Şaman anlamına gelir. Şaman toplumun lideri kabul edilir.

Türkçe Buğu, Geyik demektir. Sevgili Emel Esine göre Geyiğin bir görünüp bir kaybolması onun Büyülü bir hayvan olduğu düşüncesini doğurur. Buğu, Büyü kelimesi ile benzeşir. Büyü Bögü Bugu Bügü Şamanlara verilen isimlerdir.

Türklerde kutsal dişil varlıklardan biri olan "Bugu" ya da "Buğu" yani geyik ifadesi, eski Türk Uygur Kağanı olan "BUGU KAĞAN" için kullanılmış.

Şamanlar bu kanatlı özel geyikleri binek olarak kullanır ve göklere çıkar. Mit ve masallarda "Ana Tanrıça Arketipinin" görünümlerinden biri olan "Geyik" estetik güzelliği, ulaşılmaz olanı ifade eder.

Geyik Türk Mitolojisinde "YOL GÖSTERİCİ" bir rol oynar. Göç yollarında, savaşlarda, afetlerde karşımıza çıkar. Geyik sürülerini idare eden Baş Geyik, "Ak Geyik"'tir.

Sevgili Eberhard Türklerde Geyik Tapımının olduğunu söyler. Kuman-Kıpçak Türklerine ait Codex Cumanicus’ta “BUGU ve BUĞULAR” kelimesinin anlamı “PEYGAMBER” olarak gösterilmiştir. Bu bağlamda düşünüldüğünde “BAŞ BUĞU” kelimesi daha bir anlam kazanır. Türkler kendilerine yol gösteren ve liderlik yapan özel insanlar içim Baş Buğu ifadesini kullanır.

İslami dönemde ise Buğu’lar, erenler ile birlikte görülür. Onlara yol gösterir yardım eder. Erenler don değiştirerek Geyik kılığına girer, savaş gibi zor durumlarda halka yardım eder.

Nuray Bilgili.

Ataman Bey 2023-10-14 22:44:48 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol