6. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Milli Dış Politikamız (konu özeti)
Ataman Bey paylaştı.

MİLLİ DIŞ POLİTİKAMIZ
Ülkeler arasında kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkiler vardır. Ülkeler birbirleriyle olan ilişkilerini belirledikleri dış politika esaslarına göre yürütürler. Ülkemizin dış politikada benimsediği temel ilkeler şunlardır;

Devletlerin eşitliği: Uluslararası ilişkilerde devletlerin siyasi olarak eşit olması

Karşılıklılık (mütekabiliyet): Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygıyı hedef tutmak Komşu devletlerle barış içinde yaşama: Komşularımızla ve bütün devletlerle iyi geçinmek

Yurtta barış dünyada barış: Yurtta ve dünyada barış ortamına katkıda bulunmak

Tam bağımsızlık: Millî sınırlar içinde bağımsız yaşamak

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu ilk günlerden itibaren dış politikasında barışı esas almıştır. Yabancı ülke temsilcilerinin ziyareti, elçilik binalarının yapılması, devletlerarası antlaşmalar, uluslararası örgütlere üyelik gibi faaliyetler Atatürk dönemi dış politikamıza örnek teşkil eder. Türkiye, I. Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası barış ve güvenliği sağlamak, adaletli onurlu ilişkiler sürdürmek amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti'ne 1932 yılında üye olmuştur. Aynı işleri yürüten ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletlere ise 50 asil üye arasında yer alarak 1945 yılında üye olmuştur. Günümüzde dünya devletlerinin 189'u bu örgüte üyedir.

1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile Balkan Antantı imzaladılar. 1937 yılında Türkiye, Iran, Irak ve Afganistan, İtalya'nın doğu ülkelerine yönelik politikalarına karşı iş birliği içine girdiler ve Sadabat Paktı'nı imzaladılar. Böylece dört ülke arasında dostluk ilişkilerini sürdüreceklerine, birbirlerine saldırıda bulunmayacaklarına ve sınırlarının korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmış oldu. Komşularımız ve Kardeşlerimiz Mustafa Kemal ATATÜRK 1932 yılında “ Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esasıdır.” demiştir. Türk Cumhuriyetleri ile ilgili ticari, sosyal ve kültürel etkileşimlerimizi artırmak amacıyla çeşitli kuruluşlar kurulmuştur. Bu kuruluşlardan bazıları şunlardır:

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA):
TİKA 24 Ocak 1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Kuruluş amacı özellikle Türk dilinin konuşulduğu ülkeler, komşu ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerle ekonomik, sosyal, kültürel iş birliği oluşturmaktır.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY):
TÜRKSOY Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin üyeliği ile 2 Temmuz 1993 tarihinde kurulmuştur. TÜRKSOY' un amacı Türk kökenli ve Türk dili konuşan Türk devletleri ve halklarının birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak, kültür ve sanatının korunması, yeniden canlandırılması ve gelişmesi yönünde faaliyette bulunmaktır. Resmî dili Türkçe, yönetim merkezi Ankara’dır.

Türk Konseyi- TDİK ( Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi):
Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek ve bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Türk Konseyi kapsamındaki iş birliğiüye ülkeler arasındaki ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışma temelinde oluşturulmaktır.

TRT AVAZ:
21 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan TRT AVAZ Türkiye Cumhuriyeti ile Türkçe konuşan geniş coğrafya arasında bir kültür köprüsü olmayı hedeflemektedir. TRT AVAZ, yayın coğrafyasını oluşturan Türk ve Türk soylu halklar ile kardeş topluluklara yönelik özel içerikli programlar hazırlamaktadır. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi: Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesidir. 6 Haziran 1991 tarihinde, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından kısa bir süre önce Türkistan Devlet Üniversitesi olarak temelleri atılmıştır. İki ülke hükûmetleri arasında, Türkistan şehrinde Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi 31 Ekim 1992 yılında kurulmuştur.

Kardeş ve Komşu Ülkelerimizle Ekonomik İlişkilerimiz:
Ülkemizin Türk Cumhuriyetleriyle olan ekonomik ilişkileri her geçen gün gelişmektedir. Ülkemizden çok sayıda iş insanı, bu ülkelerde yatırım yapmaktadır. Bu sayede ticaret ve iş birliği imkânları geliştirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine ihraç (dış satım) ettiği ürünler; makine ve elektrikli cihazlar, gıda maddeleri, mobilya, dayanıklı tüketim malları, plastik ürünler, hazır giyim vb.dir. İthal (dış alım) ettiği ürünler; petrol, doğal gaz, alüminyum, ipek, ham deri vb. dir.

Ataman Bey 2022-04-28 23:17:12 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol