6. Sınıf Sosyal Bilgiler 6. Ünite Karar Alma Sürecinde Ben De Varım (konu özeti)
Ataman Bey paylaştı.

KARAR ALMA SÜRECİNDE BEN DE VARIM

Yönetimde Karar Alma Sürecini Etkileyen Unsurlar:

Siyasi Partiler:
Siyasi görüşlerini ve programlarını devlet yönetimine uygulayabilmek için seçim yoluyla yönetime gelmeye çalışan teşkilatlara siyasi parti denir. Siyasi partiler yönetimin karar alma sürecini etkileyen önemli unsurlardan birisidir. Siyasi partiler yönetime yani iktidara gelebilmek için diğer partilerle rekabet hâlindedirler. Bu nedenle liderlerini, düşüncelerini, yapmak istedikleri çalışmaları seçmenlere tanıtmaya çalışırlar. Bu çalışmalara kısaca propaganda
denir.

Sivil Toplum Kuruluşları:
Devletin dışında birtakım siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleri yürüten gönüllü kuruluşlara sivil toplum kuruluşu adı verilir. STK’lar dernek, vakıf, sendika gibi isimlerle faaliyet yürütürler. Bir soruna çözüm bulmak, farkındalık oluşturmak veya çalışanların haklarını korumak için kurulan sivil toplum kuruluşları bu amaçlarını kamuoyu oluşturarak gerçekleştirmeye çalışır.

Medya:
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan televizyon, Genel Ağ, radyo, gazete, dergi vb. kitle iletişim araçlarının oluşturduğu basın yayın organlarına medya denir. Medya toplumun yönlendirilmesi ve kamuoyu oluşturmada etkin bir güçtür. Ayrıca toplumda sosyal medya kullanımı da son yıllarda artış göstermektedir.

Kamuoyu:
Yönetimin karar alma sürecini etkileyen bir diğer önemli unsur da kamuoyudur. Toplumun bir kısmının ya da bütününün herhangi bir konudaki kanaatlerine ya da fikirlerine kamuoyu denir. Bireyler oluşturdukları kamuoyu sayesinde yönetimin kararlarında etkili olurlar. Örnek olarak bir sorunla karşılaştıklarında kanunlar çerçevesinde toplanıp gösteri yapabilir veya Genel Ağ ortamında bir araya gelerek yardım faaliyetine destekte
bulunabilirler.

Ataman Bey 2022-03-13 20:11:57 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol