6. Sınıf Sosyal Bilgiler 6. Ünite Haklarımın Bilincindeyim (konu özeti)
Ataman Bey paylaştı.

HAKLARIMIN BİLİNCİNDEYİM

Temel Haklarımız
İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır. Temel hak ve özgürlükler, anayasamız tarafından koruma altına alınmıştır. Anayasamızın 12. maddesince kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." ifadesi yer almaktadır. Temel haklar bizim anayasamızda da temel hak ve özgürlükler başlığı altında "Kişi Hakları’’, "Sosyal ve Ekonomik Haklar’’, Siyasi Haklar" olarak üç grupta ele alınmıştır.

Kişi Hakları

 Yaşama hakkı
 Kişi dokunulmazlığı
 Kişi hürriyeti ve güvenliği
 Özel hayatın gizliliği ve korunması
 Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 Din ve vicdan hürriyeti
 Düşünce ve kanaat hürriyeti
 Bilim ve sanat hürriyeti
 Basın ve yayınla ilgili hürriyetler
 Toplantı hak ve hürriyeti
 Mülkiyet hakkı

Sosyal ve Ekonomik Haklar

 Ailenin korunması
 Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
 Çalışma ile ilgili haklar
 Ücrette adalet sağlanması
 Sağlık, çevre ve konut hakkı
 Gençliğin korunması ve spor hakkı
 Sosyal güvenlik hakları
 Tüketici hakları

Siyasi Haklar

 Türk vatandaşlığı
 Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
 Kamu hizmetine girme hakkı
 Dilekçe hakkı

Yaşama Hakkı: En temel hakkımız yaşama hakkıdır. Çünkü bu hakkımız olmadan diğer haklarımızı kullanamayız.

Kişi Dokunulmazlığı Hakkı: Bu hakkın bir gereği olarak bir kişinin isteği olmadan ya da yasalarla belirtilen durumlar dışında vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Kişinin üzerinde rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneyler uygulanamaz.

Özel Hayatın Gizliliği: İnsanların kendine özel eşyaları, ailesi ya da bir yaşamı vardır. Özel hayatımızda başkaları ile paylaşmak istemediğimiz bilgiler ya da olaylar olabilir. Çünkü onlar sadece bize aittir. Sözgelimi günlüğümüzü bir başkası bizden habersiz alıp okuyamaz. Devlet anayasa ile özel yaşamın gizliliğini güvence altına almıştır.

Konut Dokunulmazlığı: Anayasa’ya göre kimsenin konutuna kanuni zorunluluklar dışında izinsiz girilemez.

Haberleşme Hürriyeti: Özel yaşamın bir parçası olan haberleşme özgürlüğü ve haberleşmenin gizliliği güvence altındadır. Yasal haller dışında kimsenin telefonunun dinlenememesi bu özgürlükle ilgilidir.

Eğitim ve Öğrenim Hakkı: Ülkemizde 12 yıllık zorunlu eğitim uygulanmaktadır. Hiç kimse kişilerin bu hakkını kullanmasını engelleyemez. Herkes kişisel özelliklerine, isteğine ve başarılarına göre çeşitli okullarda okuyabilir. Eğitim hakkı engellenemez.

Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması Hakkı: Devlet, herkesin hayatını, sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlayabilmek için sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Düzenli ve temiz bir çevre oluşturmak sadece devletin görevi değil hepimizin görevidir.

Seçme Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları: Demokrasinin temel ilkelerinden olan seçme seçilme yani ülke yönetimine katılmak en temel vatandaş haklarındandır. Ülkemizde milletvekili seçme ve seçilme yaşı 18’dir. Aynı düşünceye sahip bireyler siyasi partiler kurarak görüşlerini ülke yönetimine yansıtma hakkına sahiptirler.

Vatan Hizmeti ve Vergi Ödevi: Askerlik yapmak, vergi vermek, kanunlara uymak ve seçimlerde oy kullanmak vatandaşlık görevlerimizdendir.

Dilekçe Hakkı: Karşılaştığımız herhangi bir sorunun çözümü için yetkili makamlara dilekçe ile başvurabiliriz. Bu uygulama kurumlar ile vatandaş arasındaki en etkili ve resmi iletişim biçimidir. Bu hakkımız Anayasa ile güvence altına alındığından hiç kimse bu hakkımızı kullanmamızı engelleyemez.

Ataman Bey 2022-04-28 22:56:46 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol