6. Sınıf Sosyal Bilgiler 6. Ünite Dünden Bugüne Türk Kadını (konu özeti)
Ataman Bey paylaştı.

DÜNDEN BUGÜNE TÜRK KADINI

Geçmişte Türk Devletlerinde Kadının Yeri

İlk Türk devletlerinde ve Türkler Anadolu'ya gelip yerleştikten sonrada Türk kadını her alanda Türk erkeği ile birlikte olmuştur. Ülkesi adına önemli işler başarmıştır. Türk kadını, Orta Asya Türk Devletlerinde toplumsal alanda büyük ölçüde erkeklerle eşitti. Hun hükümdarı eşi ile beraber toplantılara katılırdı. Kurultayda hatunlar, önemli kararların alınmasında etkili olurdu. Türk kadını, erkekler gibi ata biner ve kılıç kullanırdı. Anadolu'nun Türkleşmesinde Türk kadının büyük rolü vardır. Ahi teşkilatının bir kolu olan Bacıyan-ı Rum (Anadolu kadınları) teşkilatı Anadolu'nun Türk yurdu olmasında etkili olmuştur. Bunun yanında kadınlar, vakıflar kurup toplumsal alanda da çalışmalar yapmışlardı. Toplumsal gelişmelerle birlikte kadın haklarında yeterli gelişme sağlanamadı. Selçuklu ve Osmanlı döneminde ise kadınlar sosyal hayatta pek çok vakıf eseri yaparak çeşitli hizmetlerde bulunmuşlardır.

Millî Mücadele yıllarında, erkeği cepheye giden Türk kadını, çocuğunu yetiştirmiş ve evinin geçimini sağlamıştır. Hatta silah ve cephane taşıyarak savaşa katılmıştır. Bu dönem kadınlarına Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye, Teğmen Fatma Hanım vb. örnek verilebilir.

Cumhuriyet Dönemi ve Günümüzde Kadının Yeri

Kadınlar, Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından çıkarılan Medeni Kanun’la (1926) sosyal, ekonomi, hukuk alanlarında
önemli haklara kavuştular. Türk kadını 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı elde etmiştir. 1933 yılında muhtar ve ihtiyar kuruluna seçme ve
seçilme hakkı, 1934 yılında genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Günümüzde ise toplumsal, siyasi ve ekonomik gibi pek çok alanda kadınlar önemli görevler almışlardır. Ancak son yıllarda kadınlara yönelik şiddet olayları ve cinayetler ise artarak devam etmektedir. Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik zarar veren ya da verebilecek eylemler kadına yönelik şiddet olarak tanımlanır. Pozitif ayrımcılık toplum içinde yeri daha zayıf olanı kollamaktır. Kadına yönelik şiddetlerde pozitif ayrımcılık yapılarak kadınlar korunmalı ve kollanmalıdır.

Ataman Bey 2022-04-28 23:06:25 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol