6. Sınıf Sosyal Bilgiler 5. Ünite Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum (konu özeti)
Ataman Bey paylaştı.

KAYNAKLARIMIZI DOĞRU KULLANIYORUM

Enerji Kaynaklarımız
İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji kaynaklarının bir kısmı zamanla tükenmektedir. Bu nedenle yenilenebilir ve yenilenemez olarak 2 ye ayrılırlar. Yenilenebilir olanlar hem tükenmemesi hem de çevreye zarar vermemesi nedeniyle tercih edilmelidir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Güneş;
Güneşten gelen ışık ve ısı sayesinde elde edilen enerjidir. Akdeniz ve Ege bölgeleri gibi güneşli gün sayılarının fazla olduğu bölgeler için uygundur.
Rüzgar; Rüzgarın gücünden elde edilen enerjidir. Ege ve Marmara bölgelerinde yaygındır


Hidroelektrik;
Barajlardan suyun yüksekten akıtılması ile elde edilen enerji kaynağıdır. Hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

Jeotermal Enerji;
Yeraltından çıkan sıcak su kaynaklarıdır. Fay hatlarının geçtiği yerlerde yaygınıdır

Yenilenemeyen Enerji Kaynakları

Doğal Gaz;
Isınmada kullanılan enerji kaynağıdır. Ülkemizde doğalgaz Trakya’da ve Mardin-Çamurlu’da çıkar. Ancak bunlar ihtiyacımızın çok az bir kısmını karşılar.

Petrol;
Önemli bir enerji kaynağıdır. Yakıt dışında plastik eşya, ilaç, şampuan yapımı gibi birçok alanda kullanılır. Ülkemizde petrol sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çıkarılır.(Batman, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman)

Nükleer Enerji;
Uranyum ve toryum madenlerinin atomlarının parçalanması ya da birleştirilmesi ile elde edilen enerjidir. Atom enerjisi de denir.

Taş Kömürü;
Ülkemizde sadece Zonguldak çevresinde çıkarılır. Çoğu demir-çelik fabrikalarında kullanılır.

Linyit;
Bu da bir kömür çeşididir. Ülkemiz linyit yönünden zengin yataklara sahiptir. Çıkarıldığı önemli bazı yerler; Afşin-Elbistan(Kahramanmaraş), Tavşanlı-Tunçbilek (Kütahya), Yatağan(Muğla),Soma(Manisa), Linyit en zengin enerji kaynağımızdır.

Doğal Kaynaklarımızın Bilinçsizce Tüketilmesi

Son yıllarda dünyada meydana gelen hızlı nüfus artışıyla birlikte doğal kaynaklar da aşırı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi hem insan sağlığını hem de diğer canlıların hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanları gelecekte bekleyen büyük tehlikelerin başında tatlı su kaynaklarının yok olması gelmektedir. Çünkü dünyada tatlı su rezervi sınırlıdır. Uzmanlar 2025 yılında dünyadaki yedi milyar insanın %40'ının ciddi su sıkıntısıyla baş başa kalacağını tahmin etmektedir. Tatlı su kaynakları yanında okyanus, deniz ve göller de kirlilik tehdidi altındadır. Bu su kaynaklarında meydana gelen kirlilik ve azalma insan yaşamı dışında diğer canlı türlerinin yaşamını da tehdit etmektedir. Su kaynaklarında meydana gelen kirlilik nedeniyle bozulan doğal dengenin tekrar eski hâline gelmesi ise uzun yıllar almaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklara zarar vermemeli, verenleri uyarmalıyız.

İnsanoğlunun en önemli zenginlik kaynaklarından biri de ormanlardır. Ormanlar, sadece ağaç topluluklarından ibaret değildir. Ormanlar; ağaçlar, hava, su, toprak, barındırdığı diğer bitkiler ve hayvanlarla kendine özgü bir alandır. Yasak olmasına rağmen orman alanlarında kontrolsüz otlatma yapılmaktadır. Kaçak ağaç kesimi ve otlatmaları nedeniyle ormanlarımız zarar görmektedir.

Orman yangınları ülkemizin büyük sorunlarından biridir. Bu yangınların nedenleri çoğunlukla bilinmemektedir. Orman yangınları açısından en hassas bölgelerimiz Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleridir. Ormanlar, su sağlama, su varlığını koruma ve düzenlemede önemli rol oynar. Bugün erozyon nedeniyle tüm barajlarımız dolma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Birçok yararı olan ormanlarımızı daima korumalı, zarar verenleri uyarmalıyız.


YATIRIM VE PAZARLAMA
Ülkemiz zengin doğal kaynaklara sahip bir ülkedir. Yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından dünyanın en zengin ve birçok konuda kendine yeten ülkelerinden biridir. Ülkemizin bu kaynakları göz önünde bulundurularak yatırım yapılmaktadır. Örneğin Karadeniz Bölgesinde bölgede yetişen tarım ürünlerine(fındık, çay, mısır)orman ürünlerine ve balıkçılığa yönelik yatırımlar yapmak daha kârlı ve doğru olur.

Güneydoğu Anadolu ülkemizin yeryüzü şekilleri en sade bölgelerindendir. Ancak sulama problemi bölge topraklarının önünde en önemli engeldi. Ancak GAP(Güneydoğu Anadolu Projesi) ile bu sorun aşıldı ve bölge birçok ürün yetiştirilmesinde ilk sıralara yükseldi. Örneğin pamuk üretimi birinci sıraya yükseldi. GAP; Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapılan barajlar, hidroelektrik santralleri ve sulama tesislerinin yanı sıra tarımsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık ve diğer sektörlerin gelişmesini ve hizmetlerini kapsayan bütünleşmiş (entegre) projedir. Bu Projedeki Atatürk Barajı dolgu hacmiyle Dünyanın 6. Ülkemiz Ve Avrupa’nın 1. büyük barajıdır.

Ataman Bey 2022-03-02 11:48:47 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol