6. Sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Sosyal Bilimler ve Toplum (konu özeti)
Ataman Bey paylaştı.

SOSYAL BİLİMLER ve TOPLUM

Sosyal Bilimler

İçinde insan olan ve topluma ait olan bütün unsurların incelendiği bilim dalına sosyal bilimler denir. Sosyal bilimlerin amacı, insanın evrendeki ve toplumdaki yerini fark etmesini sağlamak, toplumun beklentileri ile bireylerin ihtiyaçları arasındaki dengeyi sağlayacak beceriler kazandırmaktır.

Sosyal Bilimle İlişkili Olan Bilim Dalları

Tarih:
Geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbiriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak anlatan sosyal bir bilimdir. Tarih bilimi, geçmişe ait bilgiler sunarken aynı zamanda geçmişte yaşanan olayların neden ve sonuçlarını değerlendirme fırsatı da verir.

Coğrafya:
İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşimini konu edinen sosyal bilim dalıdır. Coğrafya ile uğraşan bilim insanları çevre bilinci yüksek ve doğal çevrelerine karşı duyarlı kimselerdir.

Arkeoloji
Geçmiş dönemlere ait olan insanların kullanmış oldukları araç gereçleri yapılan kazılar sonucu yer altından çıkararak inceleyen bilimdir. Arkeoloji ile uğraşan kişilere arkeolog adı verilir.

Antropoloji:
İnsanın kökenini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini 'inceleyen bilimdir. Kazılar sonunda ortaya çıkarılan insan iskeletlerini ve özellikle kafataslarını inceleyerek insan ırklarını sınıflandırır. Antropolojiyle uğraşan kişilere antropolog adı verilir.

Felsefe:
Maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi doğru ve güzelin ne olduğu gibi alanlarda düşünce üreten bilimdir. Felsefe ile uğraşan kişilere filozof adı verilir.

Psikoloji:
İnsan ve hayvan davranışlarının nedenlerini, içinde bulunan ortam ve koşullara göre inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji ile uğraşan kişilere psikolog adı verilir.

Sosyoloji:
Bir toplumun örfünü, âdetini, yaşam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarını inceleyen bilim dalıdır. Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir.

Ekonomi:
İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan üretim, dağıtım, tüketim ve ticaret faaliyetlerini ve bunlarla ilgili etkinlikleri inceleyen bilim dalıdır.

Hukuk:
Toplumsal ilişkileri düzenleyen, devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütününü inceleyen bir bilim dalıdır.

Kronoloji:
Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralayan bilim dalıdır.

Filoloji:
Dünya üzerinde var olmuş ve varlığını sürdürmekte olan dillerin yapısını, tarihsel gelişimini, kökenini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Nümizmatik:
Eski paraların ve madalyaların tarihi, bunların tanımlanıp sınıflandırılması ile uğraşan bilim dalıdır. Eski paraların ve madalyonların üzerindeki resim, yazı ve figürler o uygarlık hakkında bize pek çok bilgi verir.


https://ikizkare.com/../uploads/25388205062969125868.jpg

Türkiye’de Bilim ve Teknoloji

Atatürk ve Sosyal Bilimler

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk özellikle sosyal bilimler alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Yapılan bu çalışmaların bazıları şunlardır;
* Yurtdışındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek amacıyla yurtdışına öğrenciler gönderilmiştir.
* Türk tarihini araştırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Türk Tarih Kurumu kurulmuştur (1931)
* Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, korumak ve geliştirmek amacıyla Türk Dil Kurumu kuruluştur (1932)
* Sosyal bilimler alanında çalışmalar yapmak amacıyla Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi açılmıştır (1935)

Günümüzde Bilim ve Teknoloji

TÜBİTAK:
Türkiye’de bilim ve teknolojiyi desteklemek ve gelişmesini sağlamak amacıyla Türkiye’nin 4. cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından 1963 yılında Türkiye Bilimsel ve teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK kurulmuştur. TÜBİTAK, 1993 yılından itibaren her seviyeye uygun bilim kitapları ve süreli bilim yayınları çıkarmaya başlamıştır.

Teknoparklar:
Teknoparklar, üniversitelerin araştırma kurumları ile sanayi kurumlarının birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi yapıp yeni ürünler ortaya
çıkardığı araştırma merkezleridir.

Savunma Sistemleri:
Ülkemizde özellikle savunma sisteminde son yıllarda ASELSAN’ın yaptığı çalışmalar sonucu büyük gelişmeler olmuştur. İnsansız Hava Araçları (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), SOM Füze Sistemi, Fırtına Obüsleri, Altay Milli Tanklar, MİLGEM Milli Gemiler gibi çeşitli milli ve yerli savunma
sistemlerimiz bulunmaktadır.

Otomotiv Sanayi:
Ülkemizde yerli otomobille ilgili ilk büyük adım 2019 yılında atıldı. TOGG adı verilen yerli otomobil markamız ilerleyen süreçlerde seri üretime geçerek kullanıma sunulacaktır.

İletişim ve Uzay Alanındaki Çalışmalar:
İletişim ve uzay alanında yerli uydumuz olan TÜRKSAT ilerleyen süreçlerde tamamen kendi imkânlarıyla
yapacağı TÜRKSAT 6A uydusunu uzaya fırlatmayı planlamaktadır.

Ataman Bey 2021-12-29 09:06:54 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol