6. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite Ülkemizin Zenginlikleri Haritada (konu özeti)
Ataman Bey paylaştı.

ÜLKEMİZİN ZENGİNLİKLERİ HARİTADA

Ülkemizin Beşeri Coğrafyası

Beşeri Coğrafya:
İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler ile çevre üzerinde yaptığı ya da yapmakta olduğu değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.

Ülkemizde Nüfusu ve Yerleşme:
Ülkemizde nüfus her yere eşit bir şekilde dağılmamıştır. Nüfusun dağılışını yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, yeraltı kaynakları gibi doğal faktörler ile sanayi, tarım, ticaret, turizm, ulaşım gibi beşeri faktörler etkiler

Ülkemizde Nüfusun Yoğun Olduğu Yerler:
Sanayinin geliştiği İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Başkent Ankara, Ticaretin geliştiği İzmir, Mersin, Gaziantep, Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu Antalya ve çevresi, Tarım faaliyetlerinin yapıldığı Adana ve çevresi

Ülkemizde Nüfus Yoğunluğunun Az Olduğu Yerler:
Yükseltinin fazla olduğu Doğu Anadolu Bölgesi, Yer şekillerinin engebeli olduğu Karadeniz Bölgesi’nin dağlık kesimleri, kuraklığın fazla olduğu Tuz Gölü ve çevresi


https://ikizkare.com/../uploads/31151251602401127284.jpg

Ülkemizdeki Ekonomik Faalliyetler:
* Türkiye fiziki ve beşerî coğrafya çeşitliliğinin fazla olduğu ender ülkelerden biridir.
* Türkiye’nin her yerinde ayrı bir doğal güzelliğin olması ekonomik faaliyetlerimizi de olumlu etkilemiştir.
* Farklı iklim tiplerinin görülmesi tarım ürünlerindeki çeşitliliği artırmıştır. Buna bağlı olarak da tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sağlamıştır.
* Doğu illerimizde yükseltinin fazla olması da kış turizmini ve hayvancılık faaliyetlerini olumlu etkilemiştir. Hayvancılığın gelişmesi et ve süt ürünlerine bağlı tesislerin açılmasını sağlamıştır.
* Marmara’da ulaşımın gelişmesi ticaret ve sanayi tesislerini de artırmıştır. Akdeniz ve Ege kıyılarımızda iklimin elverişli olması seracılık ve yaz turizminin gelişmesini sağlamıştır.


https://ikizkare.com/../uploads/26083296742243620455.jpg

Yeraltı Kaynaklarımız:
Türkiye’nin bir diğer zenginliği, yer altı kaynaklarımız yani madenlerimizdir. Karadeniz Bölgesi’nden taş kömürü ve bakır, Marmara Bölgesi’nden bor ve linyit, Akdeniz Bölgesi’nden krom ve kükürt, Ege Bölgesi’nden linyit ve mermer, İç Anadolu Bölgesi’nden tuz, demir ve lüle taşı, Doğu Anadolu Bölgesi’nden demir ve kurşun, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden petrol ve fosfat çıkarılmaktadır. Madenleri hem enerji kaynağı olarak hem sanayi sektöründe ham madde olarak kullanmaktayız.


https://ikizkare.com/../uploads/24583295902899821399.jpg

Yerüstü ve Yeraltı Su Kaynaklarımız:
Üç tarafı sularla çevrili olan ülkemiz yeraltı ve yerüstü su kaynakları bakımından da önemli bir yere sahiptir.

Ülkemizdeki önemli akarsular;
Marmara Bölgesi’nde; Meriç, Ergene

Ege Bölgesi’nde; Bakırçay, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz

Akdeniz Bölgesi’nde Seyhan, Ceyhan,

İç Anadolu Bölgesi’nde Kızılırmak, Sakarya,

Karadeniz Bölgesi’nde Yeşilırmak, Çoruh

Doğu Anadolu’da Kura, Aras Güneydoğu Anadolu’da Fırat ve Dicle nehirleridir. Akarsularımız üzerine barajlar yapılarak enerji üretimi, sulama amaçlı yararlanılmaktadır.

Yeraltından çıkan sıcak sular ise termal olarak adlandırılır. Termallerden kaplıca turizmi, seraların ve konutların ısıtılması ve enerji (jeotermal) amaçlı kullanılmaktadır.

Ataman Bey 2021-12-15 10:19:56 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol