Türkçe'nin Etkileştiği Diller
Sadece Bilim paylaştı.

Türkçenin diğer dillerle benzeliği, Türkçenin tarihsel olarak birçok dil ile etkileşime girdiğini göstermektedir. Türkçe, Altay dil ailesine dahil olan bir dildir ve bu ailede Moğolca, Mançu-Tunguzca, Japonca ve Korece gibi diller de bulunmaktadır. Türkçe, ayrıca Sümerce, Çince, Farsça, Arapça, Rusça, Fransızca ve İngilizce gibi dillerden de kelime almış veya vermiştir. Türkçenin diğer dillerle benzeliği, hem sözcük dağarcığı hem de dil yapısı açısından incelenebilir. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

- Sümerce ile Türkçe arasında 168 benzer kelime saptanmıştır. Bu kelimelerden bazıları şunlardır: tir (yer), gişig (kapı), gud (öküz), urugal (mezar), dingir (tanrı), adakur (kadeh) ¹.
- Çince ile Türkçe arasında da birçok ortak kelime vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: buda (buda), çay (çay), kağıt (kağıt), kalem (kalem), lokum (lokum) ².
- Farsça ile Türkçe arasında da çok sayıda alıntı kelime bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: abla (abla), aferin (aferin), bahar (bahar), çarşı (çarşı), divan (divan) ².
- Arapça ile Türkçe arasında da dil bilgisi ve sözcük dağarcığı açısından benzerlikler vardır. Örneğin, Arapça ve Türkçe ikisi de eklemeli dillerdir ve cümlede özne-nesne-yüklem sırasını kullanırlar. Arapça ve Türkçe arasında alınan veya verilen kelimelerden bazıları şunlardır: adalet (adalet), akıl (akıl), cami (cami), kitap (kitap), zeytin (zeytin) ².
- Rusça ile Türkçe arasında da tarihsel olarak birçok etkileşim olmuştur. Rusça ve Türkçe arasında alınan veya verilen kelimelerden bazıları şunlardır: balyoz (балык - balık), çarlık (царь - çar), kundak (кундак - kundağa sarılı bebek), lokomotif (локомотив - lokomotif), samovar (самовар - samovar) ².
- Fransızca ile Türkçe arasında da kültürel ve siyasi nedenlerle birçok kelime alışverişi olmuştur. Fransızca ve Türkçe arasında alınan veya verilen kelimelerden bazıları şunlardır: abajur (abat-jour - lamba gölgesi), bisküvi (biscuit - kurabiye), garson (garçon - erkek çocuk veya garson), karnaval (carnaval - karnaval), makyaj (maquillage - makyaj) ².
- İngilizce ile Türkçe arasında da özellikle son yüzyılda teknoloji, bilim, spor ve kültür alanlarında birçok kelime alışverişi olmuştur. İngilizce ve Türkçe arasında alınan veya verilen kelimelerden bazıları şunlardır: bilgisayar (computer - bilgisayar), futbol (football - futbol), hamburger (hamburger - hamburger), internet (internet - internet), taksi (taxi - taksi) ².

Türkçenin diğer dillerle benzeliği, Türk dilinin zenginliğini ve çeşitliliğini göstermektedir. Türkçe, dünyanın en eski ve en büyük dillerinden biridir ve bu yüzden de bir dünya dili olarak kabul edilmektedir ³. Türkçe, hem kendine özgü bir dil yapısına hem de birçok dil ile ortak bir sözcük dağarcığına sahiptir. Türkçe, diğer dillerle etkileşim içinde olmakla birlikte, kendi kimliğini ve özgünlüğünü de korumaktadır.

Kaynak:
(1) Türkçenin Tarih Boyunca Etkileşime Girdiği Diller - Webtekno. https://www.webtekno.com/turkce-etkilesime-gectigi-diller-h112474.html.
(2) Türk dilleri - Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_dilleri.
(3) XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu – Türk Dil Kurumu. https://tdk.gov.tr/icerik/basindan/xi-uluslararasi-dunya-dili-turkce-sempozyumu/.

Sadece Bilim 2023-10-10 13:27:15 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol