Rıfat Börekçi 'nin Hayatı
AhmetNebi Sinan 8/B 442 paylaştı.

15 Cemâziyelevvel 1277’de (29 Kasım 1860) Ankara’da doğmuştur. Asıl adı ise Mehmet Rifat'tır. Babası Ankara ulemâsından Börekçizâde Ali Kâzım Efendidir. Annesi ise Habibe Hanım'dır.Önce sıbyan mektebin bitirmiştir. Ondan sonra ise Ankara Rüşdiyesi’ni bitirmiştir (1873). Ve yüksek öğrenim için İstanbul'a gitmiştir.Burada (Beyazıt Medresesi) müderrislerinden Atıf Efendi'nin derslerine devam edip dini yüksek ilimlere tahsil edilerek icazetname yani (diploma) almaya Hak kazanmıştır.İlk memuriyetine Ankara'daki Faziliye Medresesi'nde öğretim üyesi olarak başlamıştır. 10 Ekim 1898'de Ankara istinaf Mahkemesi üyeliğine getirildi. 25 Kasım 1908 tarihinde de Ankara Müftüsü oldu.1911 Yılında ise bir müddet sivrihisar Kaymakamlığı görevini de yapmıştır. Bu arada memuriyetinin yanı sıra, eğitim-öğretime olan sevgisi'ni devam ettirmiştir.1918'de Musile-i Süleymaniye (Süleymaniye Medresesinde büyük müderrislere verilen ünvan) payesi ile Bursa müderrisliği kendini tevcih edildi. 1920'de (Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı) ile ödüllendirilmiştir. 24 Nisan 1920 tarihinde padişah imzasıyla Ankara Müftülüğü görevinden alındı ve Divan-ı Harb tarafından Milli Mücadeleye verdiği destekten dolayı idama mahkûm edildi.23 Nisan 1920'de toplanan TBMM 1. Dönem'e Menşete (Muğla) mebusu olarak girdi. Ancak 27 Ekim 1920 tarihinde Müftülük görevini tercih ederek milletvekilliğinden istifa etti. 23 Aralık 1922 - 30 Mart 1924 tarihleri arasında Şer'iye Vekaleti Heyet-i İftâ azalığında bulundu. 4 Nisan 1924'te yeni kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı görevine geldi. Soyadı Kanunu'nun çıkmasından sonra "Börekçi" soyadını aldı ve 5 Mart 1941 tarihinde vefat edene kadar bu görevde kaldı.

AhmetNebi Sinan 8/B 442 2020-03-31 12:47:58 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol

  • Yazarın Diğer Paylaşımları
  • Rıfat Börekçi 'nin Hayatı