Piri Reis neden öldürüldü?
Eski Toprak paylaştı.

Piri Reis neden öldürüldü?

Ünlü haritacı ve denizci Piri Reis seksenli yaşların da iken Mısır da idam edildi. Piri Reis gerçekten görevini suistimal mi etmişti? Yoksa yöneticiler tarafından yanlış mı anlaşılmıştı? Yada devlet adamlarının kişisel husumetine mi uğramıştı? Piri Reisi ölüme götüren bu sürece bir göz atılması belki bu sorulara bir yanıt olabilir..

Hadım Süleyman Paşanın bölgeden ayrılması sonrasın da Piri Reis Süveyş Kaptanlığına getirildi. Piri Reisin göreve geldıği dönem de, bölgede ki Portekiz saldırıları iyice yoğunlaşmıştı. Portekizliler Kızıldenizdeki Türk donanma merkezini yakmak teşebbüsün de bile bulundular. Piri Reis ilk olarak Portekizlileri işgal etmiş oldukları Aden kalesinden uzaklaştırdı.

Osmanlı Devletinin Süveyş donanmasına ait otuz kadar gemi ile Hint Okyanusuna açılan Piri Reis,  Maskat açıkların da kendisinden iki kattan fazla gemiye sahip Portekiz donanmasını mağlup etti ve Maskatı ele geçirdi. Kurtulabilen Portekizliler Hürmüz adasında ki Hürmüz kalesine sığındılar. Hürmüz kalesini kuşattı fakat kale alınamadı. Bazı tarihçiler Portekizlilerden rüşvet aldığını ve kuşatmayı bu yüzden kaldırdığını iddia ederler. Bu bölge de bulunan müslüman halkın, Portekizlilere yardım etmesi Piri Reisi çok kızdırdı. Bu kızgınlıkla askerlerine şehri yağmalattı.

Müslüman ahalinin yağmaya tabi tutulması bölge de pek hoş karşılanmadı. Piri Reis'i idama götüren süreç bu olay ile başlamıştı. Piri Reis bölgede ki Basra valisi Ramazanoğlu Kubat Paşadan yardım istedi. Vali yardım etmediği gibi, yağmadan dolayı onu tutuklamak ve mallarına el koymak istedi. Ancak Piri Reis buna müsade etmedi..

Bu arada Portekizlilerin büyük bir donanmayla bölgeye yaklaştığı ve Basra körfezini kapatmayı planladıkları haber alındı. Piri Reis bakım ve onarım yapılmakta olan donanmasını hazır olmadan denize açılmasını istemedi. Bölge de mahsur kalmamak için donanma ve askerlerini geride bırakarak 3 gemi ile acilen sıkıntılı bir şekilde Süveyş tersanesine donanma merkezine döndü.

Ne yazık ki Basra valisi Ramazanoğlu Kubat Paşa, Piri Reis hakkındaki şikayetini Mısır valisine iletmişti. Mısır valisi onu tutukladı ve konuyu divana iletti. Şikâyet konularından en önemlisi, Piri Reis'in Hürmüz kuşatmasını kaldırması ve donanmayı bırakıp gitmesi suçlaması idi. Piri Reis'in gerekli bakımdan geçmemiş donanmanın Hint okyanusuna açılmasının çok zor olduğu şeklinde ki savunması dikkate bile alınmadı. Hakkında idam kararı verilen bu ünlü haritacı ve denizci, Piri Reis seksen yaşının üzerinde iken Kahire de idam edildi ve mallarına el konuldu.. 1552

Kaynak; Osmanlı Tarihi ( Ord. Prof İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Eski Toprak 2019-06-11 00:01:32 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol