DELİ HALİT PAŞA
Eski Toprak paylaştı.

Yarım Tümeni ile Yunan Kolordusunu Teslim Alan Çılgın Türk: DELİ HALİT PAŞA...Tarih 12 Eylül 1922.İzmir'de Mustafa Kemal Paşa'ya "Paşam Mudanya geri alındı, Albay Halit Bey Yunan kolordusunu esir almış..." haberi geldi.Mustafa Kemal Paşa, "Bizim Deli Halit dediğini yaptı en sonunda..." diyerek keyiflendi...Deli Halit Paşa, Albay Deli Halit, ya da sonrasında Halit Karsıalan...Evet, işte Kurtuluş savaşımızın en parlak zaferlerinden birini 96 sene önce bugün kazanan Deli Halit, şu çılgın Türkler'den biriydi..Teğmen rütbesini taktığı günden beri savaşlarda, cephelerde, hem de hep ön saflarda geçen kısa bir hayat...Trablusgarp harbi ile başlayan cephe hayatı, Balkan savaşları, 1. Dünya savaşında da Kafkasya Cephesi ile devam etti.Kafkasya Cephesinde Ardahan, Kars ve Erzurum'u Ruslardan geri almasından dolayı ölümünden sonra ailesi "Karsıalan" soyadını seçti.Ruslarla imzalanan Gümrü antlaşması sonrası Doğu Cephesi rahatlayınca, Batı Cephesine gelerek Sakarya Meydan Muharebesinde görev aldı.Sakarya Savaşı öncesi ordunun durumu tam anlamıyla yokluktan ibaretti.Silah altındaki askerlerin yarısından fazlası ise düşmana karşı koymak yerine cepheden kaçmayı seçmişti.İşte böyle bir ortamda Deli Halit, askerleri ile toplantı yapar ve her iki yanında taşıdığı silahları gösterir."Sağ yanımdaki tabancamın adı "namuslu" bunu düşmanla savaşırken kullanırımçSol yanımdakinin adı ise "namussuz" bunu da cepheden kaçan askerleri vurmak için kullanırım...Çünkü vatan bizim, kaçan haindir..." demiştir.Sakarya zaferimiz sonrası Kocaeli yarımadasında kalarak bu bölgedeki kuvvetleri Büyük Taarruza hazıladı, karşılarında bir Yunan kolordusu vardı, Deli Halit'in emrinde ise bir tümen ve Kuvayi Milliye milisleri...Bu bölgedeki Yunan kolordusu pek çok mezalime imza atmıştı. Bunlardan en bilineni Rum ve Ermeni çeteleri ile birlikte yaptıkları Yalova Katliamı'dır...İşte Albay Deli Halit bey'de Yunan ordusunun ve Rumların bu zalimliğine isyan etmiş ve "hesap sormak" için ant içmişti.Fakat Büyük Taarruz için Deli Halit Bey'den takviye istendi, o da emrindeki kuvvetlerin yarısından fazlasını göndermek durumunda kaldı.26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz başladığında Albay Deli Halit'in elinde yarım tümenden daha az sayıda asker vardı. karşısında ise koca bir düşman kolordusu...Bu imkansızlıklara rağmen Deli Halit düşmana karşı taarruza geçti, Kocaeli'nin güneyinden başlamak sureti ile düşman kolordusunu çevirmeye başladı, düşman kolordusuna kaçış yolu olarak bir tek (Mustafakemalpaşa)Kirmasti-Susurluk hattını bıraktı, şayet düşman kuvvetleri bu hattan İzmir'e doğru kaçacak olursa bu yönde Sakallı Nurettin Paşa'nın 1. ordusu'nun kucağına düşecek ve imha olacaktı.Sıkışan Yunan kolordusu çaresiz bir şekilde 12 Eylül 1922'de Mudanya'da teslim oldu.Deli Halit yeminini gerçekleştirmiş Yunan kolordusunu komutanı tümgeneral Nikolaos Kladas ve 2 generali dahil olduğu halde esir almıştı...Albay Deli Halit'e büyük taarruz zaferimizin hemen sonrasında "mirliva" rütbesi verilerek paşa olmuştur.Ruhu şad olsun.

Eski Toprak 2019-08-28 13:19:45 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol