KATİL ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN'DAN NE İSTİYOR
Eski Toprak paylaştı.

KATİL ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN'DAN NE İSTİYOR ?
Katil Çin'in tarihi Türk düşmanlığını bir kenara koyarsak ..
Bugün, Doğu Türkistan’nın, Çin’deki konumu sadece coğrafi bakımdan önemli bir tampon bölge olmaktan ziyade, onun eşsiz enerji statüsü Çin’in enerji güvenliği açısından vazgeçilemez stratejik önem taşımaktadır.
Özellikle, Doğu Türkistan çok önemli bir stratejik sıçrama tahtası olup batı bölgesi Orta Asya ile sınırları vardır, güneyde komşu olan Pakistan üzerinden deniz yolu ile doğrudan Hint Okyanusu ve Hürmüz Boğazı’na ulaşabilir.
Katil Çin , Doğu Türkistan'ın coğrafi avantajlarından yararlanarak, Ortadoğu ve Orta Asya-Hazar bölgesindeki petrol ve doğal gazı Doğu Türkistan üzerinden Çin’in iç bölgelerine taşıyabilmeyi planlamaktadır, geleneksel deniz nakliye rotasında mecburi geçiş noktası olan ve başkalarının kontrolü altındaki Malacca Boğazı’na muhtaç kalmak istememektedir.
Avrasya kıtasının merkezi konumunda yer alan Doğu Türkistan yeni “Avrasya Kıtasal Köprüsü”nün boğaz rolünü oynamaktadır.
Orta Asya ve Ortadoğu ile Çin’i bağlayan en elverişli karayollarından biridir ve aynı zamanda komşu ülkelerin kaynaklarını ve pazarlarını kullanmak için en uygun bölgedir.
Doğu Türkistan Jeopolitik önemi dışında, ayrıca Çin’in 21. yüzyıl sürdürebilir kalkınması için doğal kaynaklar tedarik merkezidir.
Enerji ve maden kaynakları bakımından çok zengin daha da önemlisi, ulaşım kanalının başka bir büyük ülkenin kontrol altında olmayan tek bir yer vardır, burası da Doğu Türkistan’ın hemen yanı başındaki Orta Asya ülkeleridir.
Orta Asya Ülkeler'i, petrol ve doğalgaz açısından zengin olmakla kalmayıp, aynı zamanda uranyum gibi önemli stratejik maden kaynaklarına sahiptir, dahası Doğu Türkistan petrol ve doğal gaz rafine tesislerine ve nakliye boru hatlarına yakındır.
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Doğu Türkistan Orta Asya olarak adlandırılır.
Orta Asya, dünya petrol ve doğal gaz rezerve ve tedarik bölgelerinin tam merkezinde yer alır, güneyde Ortadoğu, kuzey de Rusya’nın Volga-Ural petrol ve doğal gaz yatakları ve Sibirya petrol ve doğal gaz yataklarına bağlanıyor, batıda ise Hazar petrol yatakları vardır.
Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz potansiyeline sahip bölgelerinden biridir. Katil Çin enerji kaynakları ve petrol için Orta Asya'ya gözü dikmiştir.
Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan katliam ve zulumlar yakın bir tarihte Orta Aysa'da bulunan Türki Cumhuriyetler'e de sıçraması muhtemeldir. Katil Çin'in durdurulması için gerekli olan en sağlam adım güçlü bir Türk Birliği oluşturmaktır.
Bu birlik sayesinde hem Doğu Türkistandaki soydaşlarımız zulüm ve katliamdan kurtulacak hem de gelecekte olası muhtemel, Türk Cumhuriyetlerindeki katliam ve zulümlerin önüne geçilmiş olacaktır. Yarın geç olmadan bugünden, TURAN kurulmalıdır.
Yukardaki tespitler, Çinli general, Liu Yazhou’nun Çin makamlarına yazdığı ve bugün katil Çin'in, devlet politikası olarak yürürlüğe koyduğu mektuptan analiz edilmiştir.

Eski Toprak 2019-05-19 04:14:09 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol