GORALILARIN TÜRKLÜĞÜ VE ŞAR DAĞLARINDAKİ TÜRK TAMGALARI
Eski Toprak paylaştı.

GORALILARIN TÜRKLÜĞÜ VE ŞAR DAĞLARINDAKİ TÜRK TAMGALARI
Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
KOSOVA /“Gora-Restelitsa köyünde bulunan kaya, bu anlamda değerlendirilmesi gereken, görece tarihi değeri haiz bir eserdir. Ona tarihi değeri kazandıran hususiyetler üzerinde bulunan damgalardır... 
Şimdiye kadar genel olarak edildiğinin aksine bu kaya, Goralıların, Sırp, Makedon, Bulgar veya Slav ırkından olmalarının aksine, onların Türk olduklarının bir başka dayanağı olabilecektir. Çünkü bu kaya üzerinde olan 100’den fazla damga, inceleyenlere bu kanaatleri verebilecektir... Restelitsa köyünde bulunan bu kaya üzerindeki damagalar, Türk damgalarıdır. Türkiye’de bu konuda basılmış Türk damgaları ile ilgili kitaplarda rahatlıkla görmek mümkündür. Türkiye’de basılmış Türk damgalarıyla ilgili kitaplardaki damgalarla Gora-Restelitsa köyündeki kayanın üzerindeki damgalar kontrol edildiğinde, benzerlikler hemen göze çarpacaktır... Goralılar Türk değil ise bu kaya üzerindeki damgalar, nasıl oluyor da Orhun’dan beri kullanılan Türk damgalarıyla örtüşüyordu?... Orhun Abidelerinin birer küçük Balkan versiyonlarıdır, demek gerekmektedir.”
“Çalışmamız kasım 2006 tarihinde Kosova Prizren Dragaş beldesine bağlı Gora köylerine yaptığımız ziyaret ile başlatıldı... Bu ilk izlenimler bizde özellikle Türkiye’de ve Türkistanda Kazak ve Kırgız adetleriyle Goralılarınkiler arasında önemli benzerlik ve paralellikler olduğunu saptama imkanını vermiştir”... M.S. 5. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Türkistan coğrafyasından Balkanlara yığınlar halinde göçler gerçekleşmiş... Zamanla onlarla karışarak Slav dilini benimseyip hıristiyanlaşmışlar... Gora dili üzerinde ciddi hiçbir araştırmaya ratslanmamıştır... 
Goralılar, aynı zamanda Torbeş ve Pomak adlarıyla anılan Balkanların diğer topluluklarıyla ortak dil ve kültüre sahiptirler... Nitekim bu bölgede yaşayan Boşnak ve Arnavutlarla aynı dine (İslama) mensup olsalar da onlarla bir etnik kaidiyet bağı kurmaktadırlar... Gora bölgesinin Kosova tarafında kalan kısımda 15000 kadar Goralı olduğu söylemektedirler... Makedonya tarafında kalan Gora bölgesinde 20000 kişiden fazla bir nüfusa sahip olduklarını ifade etmektedirler... Bilim adamlarının hemfikir oldukları görüş, Osmanlı ordularının Balkan torpaklarına çıktığı zaman Goralıları, Torbeşleri ve Pomakları bulduğudur”.
Tamamını okumak için : 
https://turkcetarih.com/uploads/wpbackup/gora-restelica-abidesi-sar-daglarinin-tepesindeki-kaya.pdf

Eski Toprak 2019-05-14 13:19:47 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol