Venüs ve Umay Beg
Kerem Hoca paylaştı.

VENÜS VE UMAY BEG

Venüs’ün Türk mitlerindeki karşılığı Tanrıça Umay ve Tanrıça Ayzıt’tır.
Aşağıda paylaştığım Figür, Tanrıça Umay Ana ve onun savaşçı kimliğinin görüntüsüdür. Göktürk Alp'ları savaşa gitmeden önce, savaşta başarı için Umay Ana'ya dua ederlerdi. Ve ona "Umay Beg" gibi Eril bir ifadeyle seslenirlerdi.

Türk Mitolojisinde, Tanrıça Umay Ananın göksel karşılığı "VENÜS" tür. Venüs akşam yıldızı olarak Dişil ve Aşk Tanrıçası, fakat sabah yıldızı olarak Eril ve ALP-SAVAŞÇI kimliğe bürünür. Venüs sabah doğduğunda Tan Yıldızı adını alır ve elinde kılıcı olan, diğer yıldızları öldüren bir “Alp Savaşçı” olarak düşünülür. Kanlı Yıldız, Kervan Kıran Yıldızı gibi sıfatlar verilir. Bu yüzden ona "Alp Yıldızı" adı verilir. Venüs, Yunus Emre’nin şiirlerinde "Çavuş Yıldızı" olarak geçer.

Venüs Sabah Yıldızı olarak doğduğunda, güçlü kuvvetli anlamında, ERKLİG adını da alır. Fakat Savaşçı ve Kötücüldür. Emel Esin, Erlik Ya da Erklig adının, Venüs gezegeninin gücünü ifade etmek için kullanıldığını yazar. (ERK=GÜÇ) Bu arada yer altı Tanrısı Erlik-Erklig Hanın göksel karşılığı, Marsı'ın, Venüsün ve Satürnün kötücül, ölmcül ve savaşçı taraflarıdır.

Tanrıça Umay Ana’nın başındaki 3 dilimli tacı, bazen 3 boynuz bazen de "ÜÇ OK” simgesine benzetilir. Savaşa giden Alp'lar UMAY BEG'den izin alır ve savaşta başarı için ona dua eder. Beg gibi Eril bir ifadenin kullanılması, onun savaşçı kimliğine ve Erilliğine işaret eder.

Orta Asya göçebelerinde savaş tanrısı, BAŞINDA ÜÇ OKTAN MÜTEŞEKKİL BİR TAÇ VE ELLERİ İLE AYAKLARINDA BIÇAKLA TASVİR OLURDU.
Nenet Türklerine ait bu plaka üzerinde, ellerinde Kılıç başlarında Tanrıça Umay gibi üç dilimli tacı olan figürler, aynı zamanda savaşçı ve okları andıran bir taç ile tasvir edilmişleridir.

Nuray Bilgili'den alıntı.

1. Resim: Kırgızistan Satu-Bulak Kurganında bulunmuş ve kemik üzerine yapılmış bir resim. Bir Göktürk Alp Mezarı. 6-7.yy. Tanrıça Umay ve bir Alp-Savaşçı tasviri.
2. Resim: Yamal-Nenets Otonom bölgesinde bulunan bakır plaka. 10-12.yy.

Kerem Hoca 2021-05-31 05:14:37 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol