Türkçe'nin Benzerlik Oranları
G paylaştı.

Dilimiz Türkçe sadece Türkiyeden ibaret değil siz büyük bir milletin evladısınız. Birleşip tek olmak en güçlü dileğimiz. Ancak zaman içerisinde yaşanan savaşlar, yıkımlar, bağımlılıklar, dayatmalar, baskılar, işgaller ve coğrafyanın büyüklüğü bizleri birbirimizden farklılaştırdı. Dünya Türkleri birbirinden şive, ağız ve dil olarak farklılaşıyor. Yine de benzerliklerimiz de çok. Gelişen teknolojiyi kullanarak Türk toplulukları arasında iletişimi arttırmak birlik düşüncemize büyük katkı sağlayacaktır. Benzerliklerimizi arttırmak için bilinçli çaba sarf etmek gerek. 

Audience Project araştırması sonucunda dünya dilleri arasında benzerlik oranları ortaya çıkarılmış. İngilizcenin almancaya benzeliğine bakacak değilim tabii ki. Hemen Türkçemizi buldum. Araştırmaya göre Azerbaycan bizimle %94 aynı. Türkmenistan %89, Kırgızistan %85, Kazakistan %81, Özbekistan %81, Rusya özerk bölgesi olarak kalan Tataristan %67, Çinde maalesef işgal altında kalan, her gün zulüm gören Doğu Türkistandaki Uygurlar  %59  bizimle aynı dili konuşuyor. Doğu Türkistanda camiler yıkılıyor Türk çocukları zorla çinli gibi yetiştirlmeye çalışılıyor içinde bulunduğumuz günlerde zulüm devam ediyor UNUTMAYALIM. Dil yapısı ve sözcüklerdeki benzerlik bu oranları oluştıuran ana unsurlar. Moğolca, Arapça ve Farsca (Persçe) ile ise tarih sürecinde toplumsal, kültürel, dini, ticari ilişkiler sonucu etkilşim ortaya çıkmış. 

G 2019-05-08 18:17:16 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol