Türkçe'nin Benzerlik Oranları
Gazi CANDAN paylaştı.

Dilimiz Türkçe sadece Türkiyeden ibaret değil siz büyük bir milletin evladısınız. Birleşip tek olmak en güçlü dileğimiz. Ancak zaman içerisinde yaşanan savaşlar, yıkımlar, bağımlılıklar, dayatmalar, baskılar, işgaller ve coğrafyanın büyüklüğü bizleri birbirimizden farklılaştırdı. Dünya Türkleri birbirinden şive, ağız ve dil olarak farklılaşıyor. Yine de benzerliklerimiz de çok. Gelişen teknolojiyi kullanarak Türk toplulukları arasında iletişimi arttırmak birlik düşüncemize büyük katkı sağlayacaktır. Benzerliklerimizi arttırmak için bilinçli çaba sarf etmek gerek. 

Audience Project araştırması sonucunda dünya dilleri arasında benzerlik oranları ortaya çıkarılmış. İngilizcenin almancaya benzeliğine bakacak değilim tabii ki. Hemen Türkçemizi buldum. Araştırmaya göre Azerbaycan bizimle %94 aynı. Türkmenistan %89, Kırgızistan %85, Kazakistan %81, Özbekistan %81, Rusya özerk bölgesi olarak kalan Tataristan %67, Çinde maalesef işgal altında kalan, her gün zulüm gören Doğu Türkistandaki Uygurlar  %59  bizimle aynı dili konuşuyor. Doğu Türkistanda camiler yıkılıyor Türk çocukları zorla çinli gibi yetiştirlmeye çalışılıyor içinde bulunduğumuz günlerde zulüm devam ediyor UNUTMAYALIM. Dil yapısı ve sözcüklerdeki benzerlik bu oranları oluştıuran ana unsurlar. Moğolca, Arapça ve Farsca (Persçe) ile ise tarih sürecinde toplumsal, kültürel, dini, ticari ilişkiler sonucu etkilşim ortaya çıkmış. 

Gazi CANDAN 2019-05-08 18:17:16 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol
...
Ruhadam
Ayn? anadan babadan olan karde?ler ne kadar ayr??t?r?lsa da, blp paralan?p yeni isimlendirmelere tabi tutulsalar da maya Trk...z Trk... Osmanl?,Azeri,K?rg?z,Uygur,Kazak...de?il;ad? TRK!!
...
Gazi
Tamam te?ekkrler Hsniye
...
Hukuk
Hocam asl?nda ben hukuk de?ilim .
" HSN?YE OKUTAN "
...
Gazi
Hukuk ve Eslem destekleriniz iin ok te?ekkrler. Olumlu olumsuz tm yorumlar?n?z benim iin de?erlidir. ?imdeki yazma iste?ini artt?rd?n?z.
...
Hukuk
ok hakl?s?n karde?im biz Osmanl? torunlariyiz.byle ?ngilizce konu?mak bizim atalar?m?za a??r gider bu yzden ba?kalar?n?n dillerine zenmeyelim kendi dilimizi nemseyelim.
.SAYG?LARLA.
...
Hukuk
ok hakl?s?n karde?im biz Osmanl? torunlariyiz.byle ?ngilizce konu?mak bizim atalar?m?za a??r gider bu yzden ba?kalar?n?n dillerine zenmeyelim kendi dilimizi nemseyelim.
.SAYG?LARLA.
...
Eslem Azra AKIR
Bu duruma iimizden baz?lar?n?n dikkat ekmesi ne ho?. Kesinlikle haklisiniz hocam.