TÜRK ŞİFA DÜĞÜMÜ VE TÜRK TIP SEMBOLÜ
Kerem Hoca paylaştı.Yılan; Şifa ve Yeniden Doğuş ile ilişkilendirilen ve kozmik-göksel arketipi "Yılancı Takımyıldızı" olan bir ikonografidir. Yılancı Takımyıldızı, elinde kocaman bir yılan tutan "Yaşlı Bilge" şeklindedir. Bu "Yaşlı Bilge" Yunan mitlerinde Asklepios, Türk mitlerinde Lokman Hekim olarak bilinir.

Türk kozmoloji düşüncesinde yılan, büyüsel ve dinsel anlamı bakımından önemlidir. Kolektif bilinçaltında, ejderha ve yılanların yaşam otunu yiyerek, sonsuz yaşama sahip olduğu düşüncesi vardır. Yılan en eski Sümer söylencelerinde gılgamışın elindeki yaşam otunu yiyen ve ölümsüz olan hayvandır. Yılanın Ay ve sular ile olan bağlantısı, derisini değiştirerek bir anlamda yeniden doğması, sonsuz hayat düşüncesinin doğmasına neden olmuştur.

Sayın, Prof Dr. Süheyl Ünver, binyıllardır kullanılan, "Türk Şifa Düğümü ikonografisinin" "Tıp Sembolü" olmasını önermiştir. O tarihten bu yana da "Tıp Sembolü" olarak kullanılır. Birbirine dolanmış iki yılan Eril ve Dişil ögeyi de simgeler. Dolayısıyla üreme ve çoğalmanın da sembolüdür.

Aslında Yılancı Takımyıldızı, Serpens Caput (yılanın başı) Serpens Cauda (yılanın kuyruğu) olarak adlandırılan ve Yaşlı Bilgenin taşıdığı kocaman bir yılandır. Bu yılanın tam altında Antares yani Akrebin Kalbi adı verilen yıldız vardır. Kalp şeklindeki Düğümlenmiş Yılan, Bu Takımyıldızlar la alakalıdır. Yılanların ve Akreplerin çevrili olduğu bu göksel bölgedeki takımyıldızlar, Kozmik Şifacılar olarak bilinir. Türk Şifa Taslarında da bu büyülü bölgenin sembollerini görürüz.
Nuray Bilgili'den alıntı.

Kerem Hoca 2021-06-19 17:00:34 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol