Gökbörü Kimdir
Kerem Hoca paylaştı.

Erbil Hükümdarı Cesur Türk General- Alp Muzaffereddin GÖKBÖRİ için basılmış paralar.
Sağ eli ile Erlik Kemerini, Sol eli ile "Kızıl Küre" tutar Türk Alp Kağan, ikonografik duruş şeklidir. Bir diğer parada, Aslan üzerine binmiş şekilde gösterilir. Aslan, Selçuklu Türklerinin hükümdarlık sembolüdür ve Hz Ali ile de ilişkilendirilir. Cesur ve Gözüpek komutanların sembolüdür.

Kaş ve burun biçimi ve vurgusu, stilize Yay ve Ok’u simgeleyecek biçimdedir. Aynı zamanda “Koç Boynuzu” olarak da bilinir. Koç Boynuzu sembolü, Alp’ların savaşçı kimliği ile örtüşür. İki sembolizm de savaş gezegeni olan Mars ile alakalıdır. Mars, Koç Burcunun yönetici gezegenidir.

Muzaffereddin Gökböri, Sultan Selahaddin Eyyubi'in önde gelen emir ve generallerindendi. Kökeni Selçuklu Türkmenlerindendir. Gökböri, güvenilir ve yetenekli bir askeri lider olarak tanındı.

Tarihçi Imad ad-Din al-Isfahani onu şöyle tanımlar "... Cesur (Gözüpek), iyi düşünülmüş projelerin kahramanı, doğrudan hedefe doğru giden aslan, en güvenilir ve en sağlam şef."

Gökböri, 1191 Ocak ayında Erbil'e girdi. Gökböri, ölene kadar Erbil'in hükümdarı olarak kaldı.

Nuray Bilgili'den alıntı

Kerem Hoca 2021-06-05 07:29:38 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol