Vikingler MS 8.-11. savaşçı İskandinav (bugün Norveç, 
İsveç ve Danimarka) kavimleri Avrupa kıyılarına sık sık saldırılarda bulunuyordu. Önceleri yağma amacı güden bu savaşçılar, sonradan ele geçirdikleri topraklarda yerleşerek çiftçilik yapmaya başladı. Ticaretlede uğraşan Vikingler’in akınları zamanla keşif ve fetih hareketine dönüştü. İzlandalı Vikingler Amerika’ya 
Kristof Kolomb’dan çok daha önce ulaştılarsa da, bu kıtaya ilk ayak basanlar olarak adları duyulmadı

Ölümden korkmayan, amansız savaşçılar olan Vikingler kiliseleri yağmalayarak, sürüleri talan ederek, evleri yakıp insanları öldürerek çevrelerine dehşet salıyordu. Viking tanrılarını ve kahramanlarını konu alan efsaneler, bu insanların hangi kavramlara değer verdiklerine ilişkin ipuçları sağlar. 

9. yüzyılda Vikingler İngiltere kıyılarına akınlar düzenlediler. Far Öer, Shetland ve Orkney adalarına, Caithness, Hebrid Adaları, Man Adası, Dublin, İrlanda’nın güneydoğusu ve İngiltere’nin Kuzeybatısına yerleştiler. 

İskandinavyalılar, bugün torunlarının yaşadığı İzlanda’ya da gittiler ve Grönland’ın güneybatısına yerleştiler. Bu seferin önderi Kızıl Erik(bkz. Kızıl Erik) idi. Kuzey Amerika’ya ilk ulaşanların ise
Kızıl Erik’in oğlu Leif Eriksson’un önderliğindeki Grönland Vikingleri olduğu sanılmaktadır. Leif Erikssonyaklaşık 1002’de Grönland’dan Norveç’e gitti. Kral I. Olav Tryggvasson’un etkisiyle Hıristiyan oldu. Grönland’a dönüş sırasında büyük bir olasılıklar rotasını şaşırarak sürüklenmeye başladı ve Kuzey Amerika kıyılarında. Nova Scotia ile Cod Burnu arasındaki bir bölgeye çıktı. 

Danimarka Vikingleri güneye doğru ilerleyerek Avrupa kıyılarına akınlar düzenlediler. Bazı gemiler İspanya, Fas ve hatta İtalya’ya kadar indi. 

Danimarka Vikingleri İngiltere’ye de göz dikmişlerdi. 865. te büyük önderleri Ragnar Lodbrok’un oğulları İngiltere’ye çıkarak Doğu Anglia ile Northumbria’ya işgal ettiler ve buraya yerleştiler. 

9. yüzyılın sonlarına doğru işgalci Dan orduları İngiltere’nin güneyini istila etmeye başladı. Kral Alfred (Büyük Alfred) onları ülkesinden çıkarmayı başardı. Alfred’den sonraki krallarda bu mücadeleyi sürdürdü ve 954’te son Viking kralı da bölgeden sürüldü. Ama bundan sonrada İngiltere Viking saldırılarının hedefi oldu. Danimarkalılar, Norveçliler ve İsveçliler 10. yüzyılın sonlarına doğru bu ülkenin geniş sahipsiz alanlarına yerleştiler. İngiltere Kralı II. Ethelred onlara karşı koyamayacak kadar güçsüzdü ve ülkesi 1013’te Danimarka Kralı Svend tarafından işgal edildi. Bir yıl sonra Svend ölünce Canute, Danimarka’nın ve Norveç’in büyük bir bölümünün hükümdarı olduğu gibi, İngiltere’nin de kralı oldu. 

1066’da I. William İngiltere’yi güneyden, aynı yıl Norveç Kralı III. Harald'da kuzeyden işgal etti.III. Harald Yorkshire’ı yakıp yıktıysa da, sonunda İngiltere Kralı II. Harold’a yenildi. 

İsveçli Vikingler Baltık Denizi’nin doğusundaki toprakları fethettiler.Dinyeper Irmağı’ndan Karadeniz’e, Volga Irmağı’ndan da Hazar denizine indiler ve zamanlar, ’’Rus’’ adını verdikleri Slav nüfusla karşılaştılar.