Türk-Moğol Mitolojisinde "Orman Ruhu" adı verilen ve burada yaşayan canlıları koruyan bir ruh olduğuna inanılır. Yakut Türkleri ona "Tayga" ya da "Bayanay" adını verir. Onlara göre, bayanay avcıların koruyucu ruhu sayılır. Ormanda yaşayan hayvanlara sahip olan bu ruh için, kurban olarak,  onun adına ateşe çay ve yağ dökülür. Orman ruhuna ağaçlara  bez parçaları bağlanır, kürkler sunulur. Avcılar kendi kafalarına göre hayvan öldüremez. Bir takım dualar ve ritüeller yaparak bu ruhtan izin almak zorundadırlar. Öldürülen hayvanların hiç bir parçası israf edilmez. hatta kemikleri bile ateşe atılıp yakılmaz ya da kırılmaz. Kemikler toplanarak toprağa yeniden gömülür. O hayvanın kemiklerinden yeniden doğacağına inanılır. Türk mitolojisinde Orman Ruhu, "Ak Saçlı ve Ak Sakallı Yaşlı Bilge Adam Aketipi" şeklinde tasvir edilir. Tüm orman hayvanları onun etrafında ve yanındadır. (Resimler Yakut Türklerinin Orman Ruhunu anlatan tasvirleridir) .