1- Büyük şehir nüfusları 80.000’e yakındı.2- Hükümdarlarından birisi kadın, diğeri erkekti.3- Sümer şehir devletleri birbirleriyle savaş halindeydi.4- Sümerler biraya çok düşkündü.5- Çivi yazısı 3.000 yıldan fazla kullanıldı.6- Sümerler gezmiş görmüş tüccarlardı.7- Gılgamış Destanı’nın kahramanı, gerçek bir tarihi figürdü.8- Sümerlerin geliştirdiği matematik ve ölçümler bugün hala kullanılıyor.9- Sümer tarihi 19. yüzyıla kadar bilinmiyordu.