Succeed : Başarmak anlamına gelen bir fiildir. isim hali ise başarı anlamına gelen success sözcüğüdür.

Succeed to the throne : taahta çıkmak anlamına gelir