Tuğrul    Bey    cesur,    kahraman,     korkusuz    bir    devlet     adamıydı.  Selçuklu   hükümdarı   olunca   harekete  geçti.   Doğu'dan    gelen    tehlikeyi     yok    etti    ve   hemen   batıya    yöneldi.

            O  sırada    Anadolu'nun    batısı,   Bizanslıların    elindeydi.    Bizanslılar,    Selçukluları      büyük     bir    tehlike     olarak      gördüğün     Tuğrul    Bey'i      durdurmak     için     çeşitli     oyunlar     planladı.

            Bu    oyunun    bir    parçası     olarak     ülke   sınırlarına     Hıristiyan     Oğuzlar      yerleştirildi.     Amaç    belliydi:    Müslüman      Selçuklulardan     çekinen     Bizanslılar,      Hıristiyan      Oğuzları      öne      sürecek      ve       kendilerini       de      arka     planda     bırakacaktı.

             Tuğrul     Bey,      bu    gelişmeler     ışığında      kardeşi     İbrahim      için      görevlendirdi.

İbrahim     Bey,     güçlü   Selçuklu   ordusuyla Bizans   sınırına  dayandı. Hiç  direnişle  karşılaşmadan    

   Anadolu  önlerine  doğru  ilerledi.

                Bizanslılar  bunu   haber  alınca  büyük  bir  korkuya düştü. Selçukluları  bir  an  önce  durdurmak  için   hemen  çok  kalabalık   bir  ordu   hazırladılar.

                   1409  yılında  iki  ordu  Pasin  Ovası'nda  büyük bir  savaşa  başladı.Düşman   çok  kalabalıktı,  fakat  usta  Selçuklu  okçuklarının   attığı   her  ok   hedefini  buldu,  Bizanslar  çok   kayıp   verdi. Hepsi  korku  ve şaşkınlık   içindeydi. Selçuklu  askerleri,  Pasin'de  kasırga  gibi  esiyordu.

                 Bizanslar   çok    çevik   ve  hareketli  olan   Selçuklu   askerleri   karşısında   güçsüz  kalmıştı.    Sonunda   Komutan   Liparit   esir   düştü.    Artık   kaçmalarının   imkanı   yoktu.   

                  Bu   savaş,   düşmanı    tamamen   yok  edinceye   kadar   bütün   gece   devam    etti.   Zafer     kazanıldığında    Pasin'de    birçok    ganimet    ele   geçirilmiştir.

                   Liparit,    savaşın    sonunda     Tuğrul    Bey' in     huzuruna   götürüldü.   Öldürüleceğini      düşündüğü     için    tir   tir    titriyordu.    Fakat    tam   tersi    oldu.    Tuğrul     Bey,   liparit'i    oldukça    iyi    karşıladı     ve    başkent    Rey'deki    sarayında    misafir    etti.   Liparit,    bu    kadar    geniş    bir     hoşgörüyle     karşı    şaşırmaktan    kendini    alamadı.

                     Bizans    imparatoruysa     Liparit'in    esir    edilmesine    çok    üzülmüş,      onu    bırakması     için  Tuğrul     Bey'e     elçiler    gönderilmişti.      Elçiler     yanlarında     çok    değerli     hediyeler    de    getirmişti.

                      Tuğrul    Bey'in    huzuruna     çıktıklarında :

                      -    Liparit'e     karşılık     kaç     altın     istersiniz    sultanım,   diye    sordular.

                       Tuğrul    Bey     soylu    bir    davranışla:

                      -   Biz    tüccar    değil,    askeriz,   dedi.   İnsanları    alıp    satmak    bizim    yapacağımız    iş    değildir.

                       -O   halde    ne    düşünüyorsunuz,     dediler.

                       Tuğrul     Bey     kararını     bildirdi:

                       -    Onu    affediyorum.     Serbestçe    ülkesine    dönebilir.

                        Böylece    Liparit,     İstanbul'a    döndü.   Bizans    imparatoru,     İstanbul' da    yapılmış    olan    bir    caminin    tamirine    söz    verdi    ve    bu     camide    Tuğrul    Bey    adına    hutbe    okuttu.