‪PÂLÂHENG–PÂLEHENG–PALHENG‬
‪📌Bektâşî ve Kalenderî dervişlerinin bele kuşandıkları kemerlerinin biraz soluna bağlandıkları,el büyüklüğü kadar olan taşın adıdır. Genellikle balımtaşı denen balgamî taştan yapıldığı,12 köşesinin 12 imamı işaret ettiği bilinir. ‬
‪*Hacı Bektaş Müzesinden‬