Osmanlı devrinde lâleler için konmuş bazı özel adlar:

âlem-ârâ: âlemi süsleyen

âlem-nümâ: cihânı gösteren

bahşende: bahşedilmiş

bedr-i münîr: parlak ay

ciğer-delen

dil-firîb: gönül çelen

dil-rübâ: gönül çalan

dil-sûz: gönül yakan