Teoman ile oğlu Mete kendilerine katılan boyları örgütlediler.Sonra da doğu ve batı Hunlar olmak üzere ikiye ayırdılar. Orduyu Ahamenid usulünde, yani 10,100 ve 1000 kişilik gruplar haalinde oluşturdular.Ve Çin´e karşı büyük bir saldırıya hazırdılar.

     Çinliler,  M.Ö.307 yılına yaklaşırken ordusu yenilenmişti. Süvari birliği kurmuşlar,askerler için İran giysisi olan bir göçebe giysisi tercih etmişler,sınırlara da dayanıklı surlar ( Çin seddini  oluşturmaya başlamışlar)dikmeye başlamışlardı.Çin seddinin uzunluğu altı binkilometre iken yüksekliği yedi-sekiz metreyi bulmuştur. Ancak kısa ömürlü bir  hanedanlık olmuş ,yıkılmıştır.Han sülalesiyle o sıralarda henüz tam olarak kurulmamıştır.

     Mete Han tam bu sırada saldırıya geçer. Şan-si´ye girip Taiyüan´ı kuşatır.Tehlikesi büyük olan Çinliler karşılıklı görüşme  talep eder.Yenen taraf Sarı Iramağın kıvrımı içinde günümüzde Ordos denen yerde kalma hakkına sahip olur.Burada  Mete ve halefi Lao-çang Çin´i yağmalar ve yağmadan vazgeçtiklerindeyse yıllık vergi alırlar.