Kutluk bilge kül kağan (saltanatı 744-745) Dokuz Oğuz On Uygur kısaca uygur denilen Türklerin ilk kağanıdır. Gök Türk  Hanedanı yıkıldıktan sonra Türkelinde bunlar hakim olmuştur. Bu kağan,Birleşik olarak Gök Türkleri yıktığı müttefiklere  Karluklarla Basmılları tmam ile kendisine tabi etti ve Gök Türk kağanının doğu bölümünü ele geçirerek disiplini sağladı . Çin imparatoru,onun büyük kağanlığınıdebdebeli  bir törenle tastik etti .Devletin sınırları  amur ırmağından irtişe kadar uzanıyordu.fakat büyük kağan olarak ancak bir yıl kaldıktan sonra 745 de öldü