1 Adaletli olmalı herkese eşit mesafede durmalı davranışlarını işlerini kişilerin isimlerini kapatarak kim olduğuna bakmadan yapmalı.

2 Makamının emanet olduğunu asla unutmamalı kendisinin bu makamda geçici olduğunu ve makamın milletten ona emanet olduğunu unutmamalı.

3 Ehliyetli insanlara iş ve makam vermeli isimleri kapatıp kişilerin yetenek ve özelliklerine başarılarına bakmalı asla iltimas yapmamalı.

4 Meşveret ile kararlar almalı asla konu üzerinde ortak akıl kullanılmadan görüşler alınmadan iş yapılmamalı ne kadar çok uzman görüşü alınırsa hata o kadar azalacaktır.

5 Maslahat amaç hedef kamunun yararıdır. Asla kişisel çıkar sağlamamalı yapılacak işlerin sonuçları ayrıntılı değerlendirilmelidir.