Vart bir gün babası Orkakıran ile denize açılmışlardı. 35 kişi mürettebattaydı.Vart gözcü kulesine çıkmıştı.30 dk. sonra birada gördü ve babası Orkakıran'a haber verdi . 15 dk. içerisinde adaya ulaştılar. Hemen araştırmaya koyuldular . Mürettebattan biri şişe içerisinde bir harita buldu ve kaptana yani Orkakıran'a  verdi .                                                                Bu bir adanın haritası idi . Kaptan Orkakıran bu adanın buralarda olmadığını söyledi. Bu adayı bütün haritalarda aradılar Marmara denizinin  ortalarında olduğunu gördüler. Hemen yola koyuldular. 2 Ayda oraya varacaklarını düşünüyorlardı buna göre erzaklarını ayarladılar ama gemi erzağı taşıyamadı tam batacakken erzakları boşaltılar . Kaptan Orkakıran  yağrın yeni 1 gemi alınacağını söyledi .Orkakıran gemilerin iyi mi kötü mü olduğunu iyi anlardı.                                                                                                                            Ticaret adasına gidiyorlardı ki Vikinkler  gemiye saldıracaklardı ki Vart'ı görüp saldırmadılar . Kaptan  Orkakıran  Varta teşekkür etti . Ve nihayet ticaret adasına varmışlardı. kaptan Orkakıran ticareti iyi bilirdi adamla anlaştılar  ve 2000 altına efsane bir gemi aldılar.Ve  eve döndüler. Erzakları gemiye yine sığmadı. Vart iki gemiyi de götürmeyi teklif etti . Orkakıran bunu kabul etti ama mürettebatın yetersiz olduğunu söyledi.Vart doktorların bir kısmını da yanımızda götürürüz dedi. Orkakıran bunu da  kabul etti ama diğer gemiyi yönetecek kaptanların da gerektiğini söyleyince Vart kaptan olabileceğini söyledi.                Yolculuk başladı mürettebat 100 kişi idi . Yolda vikinkler rastladılar  ve gemilerini işgal ettiler . 3 gemiyle ve 150 kişi ile yola devam ettiler. Erzaklar olması gerekende hızlı tükeniyordu Vart araştırmaya başlamıştı ve 2 gün geçmişti ki 50 kişi erzak deposunda kalıyormuş . Vart araştırmaya devam etti ve bunların Vikinglerin esirleri olup onları 3 gün boyunca aç bırakılmış oldukları için erzakları hızla tükeniyordu.Vart hemen Orkakıran'a           haber verdi. Orkakıran onları denize  atmaya karar vermişti ki Vart onları köle olarak kullanabileceklerini söyledi. Böylelikle 200 kişi ile yola devam ettiler. Ama erzakları hayla tükeniyordu ki gözcü kulesinden bir ses geldi .                                                                               -KARA GÖRÜLDÜ.                                                                                                                             Vart hemen dürbünü alıp adaya baktı ki bu ada bir barbar adasıydı .Orkakıran'a  hemen haber verildi. Orkakıran bu barbar  adasına baskın yapılacağını söyledi ama önce Vart'ı 50 askerle adaya araştırma yapması için gönderdi. Vart onların askerlerinin sayısının 75 olduğunu ama her yere tuzaklar kurduklarını söyledi. Orkakıran top atışlarıyla tuzakları etkisiz hale getirebileceklerini söyledi ama 40 adet topun olduğunu söyleyip bunun rahatça yapabileceklerini söyledi. Vart barbar adasının çok gelişmiş olduğunu 2 gemi 4 top 150 mühendis ile silah yapıyorlardı . Orkakıra'nın ağzı sulandı. Şafak baskını yapacaklarını söyledi.    Şafak olmuştu Orkakıran baskının sessiz olacağını  söyledi. Adanın etrafı 3 taraftan sarılmıştı. Aniden top atışları başladı ve bütün tuzaklar bozuldu. 150 asker karadan saldırdı 50 asker ise gemiden ok ile destek verdi. Barbarlar teknolojileri ile Orkakıran ise sayı üstünlüğü ile savaştılar ama barbarların çoğu esir alındı. Ama 55 askerde öldü. Orkakıran onlara zorla icar yaptırıyordu. Ve yolculuğa 5 gemi 500 kişi ile yola devam ettiler. Orkakıran gemilerini zırla kaplatıp 50 tane silah ile yola devam ettiler.                                                                                   Gemi gittikçe gelişiyordu birdenbire esirler ayaklanmaya çalışıyordular ama durduruldular ve yemeklerinden kısılarak  onlara ceza verildi .Yoldan geçen bütün gemiler işgal ediyorlardı. Adaya ulaşmalarına 5 gün kalmıştı ki 15 gemi 20 bin mürettebatla ilerlediler ve adaya ulaştılar ve deniz korsanlarının yerlileri esir aldığını anladılar. 1000 kişiyi Vart'ın emrinde  bilgi öğrenmeleri için adaya gönderdi.                                                                                    Ve geri döndükleri zaman bu adada altın madeninin olduğunu söylediler. Orkakıran hemen saldırıya başladılar.Kazandılar da eve döndüklerinde zengin oldular .

                                                           SON                                              YAZARLAR:  SEYYİD AYDIN,AGAH KOŞCUOĞLU