Korint Kanalı, Korint Körfezi ile Saronik Körfezini birbirine bağlayan ve Mora Yarımadasını Yunanistan anakarasından ayıran Yunanistan’daki bir kanalın adıdır. Kanalın toplam uzunluğu 6,4 km’dir. Genişliği ise 21,4 metredir. Kanalın genişliği az olduğu için, kanaldan en fazla 17 metre genişliğindeki gemiler geçebilmektedir.
Korint Kanalının yapım fikri oldukça eski tarihlere kadar gitmektedir. İlk olarak Antik Yunan döneminde milattan önce 7. Yüzyıl’da tiran Periander kanalın yapılması fikrini ortaya atmıştır. Ancak projenin yapımındaki zorluklar ve tanrıların kanalın yapılmasına kızacağı düşüncesi sebebiyle kanal yapılamamıştır. Milattan sonra 67 yılında ise, bu sefer Roma imparatoru Neron tarafından Korint Kanalının yapımı başlatılmıştır. Kanalın yapımı için 6.000 adet köle işçi görevlendirilmiş olmasına rağmen, bölgenin kayalık yapısından dolayı proje imparator Neron’un ölümünden sonra durdurulmuştur. 1869 yılında Süveyş Kanalının açılmasından sonra, Korint Kanalı fikri tekrar gündeme gelmiştir. Kanalın yapımı, kanalın 99 yıl boyunca işletme imtiyazı karşılığında Fransızlara verilmiş ve proje 1882 yılında başlamıştır. Ancak proje başladıktan 8 yıl sonra, sorumlu firma iflas etmiştir. Kanalı tamamlamak üzere bu sefer Yunan bir firma görevlendirilmiştir ve kanalın yapımı başlangıcından 11 yıl sonra 1893 yılında tamamlanabilmiştir. Korint Kanalı yapılırken yılda toplam 4 milyon tonajın kanaldan geçmesi planlanmıştı. Ancak 1906 yılına gelindiğinde kanaldaki trafik sadece yarım milyon tonajına ulaşabilmiştir. Bunun temel sebebi kanalın oldukça dar olmasıdır. Ayrıca kanalın iki tarafındaki kayalar sağlam olmadığı için, sürekli kanalın içine kaya yuvarlanmaları gerçekleşmekte ve kanalın sıklıkla bakım görmesi gerekmektedir. Bütün bu sebeplerden ötürü, Korint Kanalı gemilere yaklaşık 700 km’lik bir yol avantajı sağlıyor olmasına rağmen Panama ve Süveyş Kanalları gibi sık kullanılan önemli bir kanal olamamıştır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1944 yılında Almanlar Yunanistan’dan çekilirken kanala ciddi hasar vermişlerdir ve kanal 4 yıl boyunca kapalı kalmıştır. Kanal oldukça dar olduğu için, kanalda tek yönlü bir trafik mevcuttur. Bir başka ifadeyle, her hangi bir anda sadece tek yönde gemi geçişine izin verilebilmektedir. Korint Kanalının iki ucundaki deniz seviyeleri aynı olduğu için, kanalda Panama ve Süveyş Kanallarındaki gibi bölmeler mevcut değildir, adeta bir tünel gibi tek parçadan oluşmaktadır.

Korint Kanalı, gemi tonaj ve büyüklüklerinin zaman içerisinde artması sebebiyle ticari değerini günümüzde tamamen kaybetmiştir. Ancak doğal güzelliği ve ilginç yapısı sebebiyle günümüzde başta turistik amaçlı gezi tekneleri ve yatlar olmak üzere yaklaşık 15.000 kadar gemi kanalı kullanmaktadır. Kanalın kullanımını arttırmak amacıyla her ne kadar 2013-2016 yılları stratejik planında projelendirme yapılmışsa da, Yunanistan ekonomik krize girdiği için proje şimdilik rafa kaldırılmıştır. Korint Kanalı günümüzde sadece turistik amaçlı olarak kullanılan bir kanal halini almıştır.