II. Mahmut, I. Abdülmecid, I. Abdülaziz ve II. Abdülhamit döneminde şeriat yasaları tek tek kaldırılmıştır. I. Abdülmecid döneminde tanzimat reformları gerçekleşmiştir. Tanzimat ile, İslam'da helal kılınan kölelik de yasaklanmıştır. Köleliğin ve diğer şeriat yasalarının kaldırılmasından dolayı  Mekke şerifleri Osmanlı yönetimine karşı 1853 ve 1856 yıllarında ayaklanmış ve İslam dünyasında saygı ve ün kazanmışlardır. Bu ayaklanmaları Suriye, Lübnan, Filistin Müslümanları da doğru bulmuştur. 

Kaynak; Lübnanlı Tarihçi Dr. Abdul Raouf Sinno, "Osmanlı'nın Sancılı Yıllarında Araplar, Kürtler, Arnavutlar", Çev; Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2011.