1882: 23 TEMMUZ' da istanbul kocamustafada hayta gözlerini açmıştır.

1905:Mekteb-i Erkan-ı harbiyeyi birincilikle "KURMAY YÜZBAŞI" rütbesiyle mezun olmuştur.

1907:İstanbul harbiye mektebi tabiye muallim muaviliğine tayin edildi. Manastır ve İstanbul'da ittihad ve terraki cemiyetleri'nin ilk merkezlerinin kuruluşunda yer aldı.

1908:İkinci meşrutiyet'in ilanından sonra Eidirne'deki 3.piyade Tümeni kurmay başkanlıgına getirildi.  

1909: 31 Mart olaylarında selanik'ten  istanbul'a gelen hareket  ordusu'nda görev olarak beyoglu kışlası'nın ve isyanının  bastırılmasında önemli rol oynadı.

1910:Arnavutluk isyanının bastırılmasında kolordunun hareket şubesi şefi ve kısmen de erkanı harp reis vekili olarak bulundu.

1912-1913:Balkan savşı sırasında 10. Tümen kurmay Başkanı olarak gorev yaptı.22 Nisan  1913' te esir düşerek sofya'ya gönderildi.21 Temmuz1913' te bulgaristan ile imzalanan istanbul antlaşması ile istanbul' a geldi. Çanakkale savaşında fransızlara karşı kerevizdere' de kazandıgı başarı üzerine miralay rütbesi aldı. alman mareşali graf von der Gotz'un vefatının ardından 18. kolordu komutanı oldu ve kut'ul amare'de İngilizlerin bozguna uğradığı savaşta yer aldı.

1917:31 Aralık'ta 3.ordu'ya bağlı 1.kafkas kolordu kumandalığına getirildi.

1918:18 Şubat'ta Erzincan'ı,12 Mart'ta Erzurum'u kurtardı.Best-Litovsk antlaşması ile rusların boşalttığı Kars,Ardahan ve Batum'u ermeni ve gürcülerden almak için harekatı sürdürdü.

1919:13 Mart'a Erzurum'daki 15.kolordu komutanlığına nakledildi. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Mustafa Kemal paşa,Erzurum Kongresi'ni toplanması için zemin hazırlayan Kazım Karabekir ile temasa geçti.Mustafa Kemal hakkında çıkan tutuklama emrine uymayıp Mustafa Kemal'i komutan'ı olarak kabul ettiğini belirtti. 10 Temmuz'da toplanan Erzurum kongresinin temsil heyetine seçildi.Milli mücadele hareketi boyunca Edirne milletvekili ve doğu cephesi komutanı olarak görev yaptı.

1920:Ermenilerce işgal edilen Doğu illerini geri aldıktan sonra 31 Ekimde kongrelliğe yükseltildi. 2 Aralık'ta Ermenilere gümrü anlaşması'nı imzaladı. 

1923:21 Kasımda  İstiklal madalyası ile ödüllendirildi. 17 Şubat-4 Mart'a toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne başkanlık yaptı. 29 Haziran'da İstanbul Milletvekili oldu.

1927-1938: Erenköy'deki,bugün müze olan inzivaya çekildi.

1938:31 Aralık'ta İstanbul milletvekili oldu.

1946:23 Temmuz'da TBMM Başkanı seçildi.

1948:26 Ocak'ta Ankara'da vefat etti.