Taşkale tahıl ambarları dünyanın ender ve ilginç mimari eserlerinden biri olarak kabul edilir, zira 40 metre yüksekliğe varan ambarların "dünyada sarp bir yamaca bu kadar çok sayıda kazılmış odaların bulunduğu tahıl ambarının başka bir yerde olmadığı" belirtilmektedir. Ambarlar tek yada iki odalı olarak oyulmuş ve tamamen insan eliyle yapılmıştır.Taşkale insanı dev kayaya tırmanıp hububatlarını 800 yıllık ambarlarda depolamaktadır ve bu şekilde 250 civarı ambar bulunmaktadır. Nem seviyesi düşük sıcaklık da aynı kalınca ürünler bozulmuyor. 
Yılda 12 ton hububatın bu şekilde saklanması mümkündür hatta 1976' dan beri saklanan buğday bile bulunmaktadır.