“Biz onu Kadir Gecesi indirdik. 
Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? 
Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. 
Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. 
Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.”

 (Kadîr sûresi, 1-5)

“Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.”

 (Duhân sûresi, 3)