Interest : ilgi , alaka , çıkar anlamına gelen bir kelimedir. Ancak bu kelimenin aşağıdaki gibi farklı kullanımları vardır.

interest rates : faiz oranları

be interest in : ilgi duymak

take an interest in : ilgi duymak

in one's own interest : kendi çıkarına