Hüseyin Nihal Atsız; mütevazı imkânlar içinde verdiği büyük mücadelesi, dirayeti ve şahsiyetiyle sembolleşmiş bir dava adamı olmanın yanı sıra tarihçi, dil bilimci, filolog ve edebiyatçı yönleriyle de yeri doldurulamaz bir Türk mütefekkiridir. 
Onun karşılaştığı zorluklar ve göğüs germek zorunda kaldığı haksızlıklar düşünüldüğünde tavizsiz bir fikrî mücadelenin bir ömrün her anını nasıl doldurabildiği açıkça görülecektir. 
Atsız Bey’i hayatı boyunca Türklüğün derdiyle dertlenmiş, ağır tasaların yükünü sırtlamaktan çekinmemiş, her türlü cefaya mertçe göğüs germiş, milletinin geçmişinden aldığı güçle ülkü yolunda yürümekten hiç vazgeçmemiş bir mücadele ve fikir adamı şeklinde tarif etmek yanlış olmaz  
Atsız Bey’in, hayatı boyunca inanmış bir fikir adamı olarak vermiş olduğu mücadelenin yansıdığı alanlardan biri de kaçınılmaz bir şekilde edebiyat olmuştur. 
Türk tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalar ve tarihçilik anlayışına sunduğu yeni yaklaşımlarla Türk tarih yazıcılığına oldukça önemli katkılarda bulunan Atsız Bey, diğer taraftan ise kaleme aldığı özgün edebî eserlerle Türk edebiyatına damga vurmuştur. 
Türk devletlerinin bir gün bağımsızlıklarını kazanacağına ve bütün Türklerin tek bayrak altında birleşeceğine dair inancı her an yüreğinin tam ortasında taşıyan Atsız Bey'in manzum ve mensur eserlerini vücuda getiren, onlara kaynaklık edip hayat veren güç; Türk ülküsü olmuştur.
Millî değerlerle destani unsurları birbirinin içinde eriterek alışılmışın dışında eserler veren Atsız Bey; Türk kültürünün ve edebiyatının temel taşları olan müstesna eserlerimizi başarıyla işlemiş, modern edebiyat çerçevesinde yeniden ele alarak bize sunmuştur. 
Onun eserlerinde kaynağını bütün Türk edebiyatının harmanlanmasından alan bir zenginlik vardır.  Zira Atsız Bey; Orhun Kitabeleri, Dede Korkut Hikâyeleri ve Türk destanları başta olmak üzere tarihî ve kültürel mirasımızı edebî eserlerine ustaca nakşetmiştir. 
Atsız Bey’in eserleri yayımlandıkları ilk günden bu yana edebiyatseverler tarafından büyük bir ilgiyle ve heyecanla tekrar tekrar okunmuş, birçok Türk milliyetçisinin fikir dünyasında derin izler bırakmış ve Atsız’dan sonra gelen edebiyatçılara da ilham kaynağı olmuştur. 
Atsız Bey’in Türk milletinin ruhunda var olan düşünce ve anlayışı kalemiyle yeşerttiği, bu yolla Türk milletinin geleceğinin önündeki engellerin bertaraf edilmesine eşsiz katkılarda bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. 
Bu vesileyle tek tarih, tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek kültür ve medeniyet fikrinin yılmaz savunucusu büyük Türkçü Hüseyin Nihal Atsız’ı uçmağa varışının 44. seneyi devriyesinde bir kez daha rahmetle anıyorum. 
 VaktiyleBir AtsızVarmış

Sinan Ateş
Ülkü Ocakları Genel Başkanı