Hititleri dünya imparatorluğu yapan, dünyanın en ileri medeniyetlerinden biri olmasını sağlayan buğdayın atası olan siyez (eincorn) ilk olarak Karacadağ eteklerinde yetiştirilmeye başlamıştır. 
Sadece Karacadağ’daki siyez değil, bugün Kars’ta yetiştirilen kavlıca buğdayı da tarihin gelişimini etkilemiş bir bitkidir. Bu topraklar dünyaya önce tahılı sonra medeniyeti dağıtmıştır. 


Geç Hitit dönemi kaya kabartması fırtına tanrısı Tarhundas, buğday başağı ve üzüm salkımlarıyla betimlenmiştir. Bolluk ve bereket getiren Tanrı Tarhundas’a, ellerini kaldırıp dua ederek saygısını sunan Tuwana Ülkesi Rahip Kralı Warpalawas.
Mö. 8. yüzyıla ait kaya kabartması.
Konya Ereğli İvriz kaya kabartması