Kaşların arasındaki bölgenin, ‘komut’ anlamındaki ajna diye bilinen altıncı çakra ve görünmez bilgeliğin merkezi olduğuna inanılır. Tantra inancı meditasyon sırasında omurganın tabanından başa doğru gizli enerjinin yükseldiğine inanır ve ajna bu etkili enerjinin dışa açılan yeridir. Kaşların arasındaki kırmızı noktanın insan vücudundaki enerjiyi tuttuğu ve konsantrasyonun çeşitli seviyelerini kontrol ettiği söylenir. Ayrıca yaratımın temelindeki merkez nokta da kendisidir ve talih ve iyi şansın sembolüdür.

Tanrıça Lakshmide bindi kullanır
Hindu geleneği bütün insanların üçüncü bir iç gözü olduğuna dayanır; üçüncü göz içsel maneviyata odaklanırken, iki fiziksel göz dış dünyayı görmede kullanılır. Kırmızı nokta, kişinin düşüncelerinin merkezine Tanrıyı koymayı sürekli hatırlatan bir dindarlığı belirtir.